Förvaltarkommentar ODIN Sustainable Corporate Bond februari 2024

ODIN Sustainable Corporate Bond genererade en negativ avkastning i februari..

Marknadsutvecklingen
Februari präglades av ytterligare uppgång i de långa räntorna. Den amerikanska 10-åriga statsräntan steg 34 punkter för att avsluta månaden på 4,3 procent, medan den tyska motsvarande räntan steg 25 punkter för att sluta på 2,4 procent. Inflationen tickar fortfarande ner fint i eurozonen och i USA, men makroekonomiska nyckeltal gör det tydligt att centralbankerna inte har bråttom att börja sänka styrräntan. Vi har därför sett en reprisning av marknadens förväntningar om en nedgång i räntorna under 2024. Från förväntningar om 6-7 räntesänkningar på vardera 25 punkter i början av året tror räntemarknaden nu mer på att det blir en sänkning med 3-4. Finansmarknaderna räknar fortfarande med en mjuklandning i ekonomin, där inflationen faller ytterligare mot målet och den ekonomiska aktiviteten faller något, men inte särskilt mycket.

Februari var, liksom januari, en månad med hög emissionsaktivitet på den europeiska kreditmarknaden. Trots ett stort utbud av nya obligationer har marknaden absorberat nya volymer väl och riskpremierna på kreditmarknaden sjönk under förra månaden. Det är intressant, eftersom konkurstalen faktiskt har stigit den senaste tiden, men det visar att marknadsaktörerna som vanligt är framåtblickande.

Ökad position i British Telecom
ODIN Sustainable Corporate Bond investerade inte i några nya obligationer under februari, men ökade innehavet i en befintlig obligation utgiven av British Telecom (BT) Group. BT Group är ett multinationellt telekommunikationsföretag och den största leverantören av fasttelefoni-, bredbands- och mobiltjänster i Storbritannien. Företaget siktar på nettonollutsläpp från den egna verksamheten senast 2031 och från leveranskedjan till 2041. BT:s elbehov har tillgodosetts med 100 procent förnybar energi sedan 2020. Eftersom majoriteten av BT:s totala utsläpp kommer från leverantörskedjan ställer företaget krav på vetenskapligt baserade netto noll för leverantörer av stora kontrakt, implementerar hållbarhetskontraktsklausuler för nyckelleverantörer och använder en hållbarhetsviktning på 15 procent i inköpsbeslut. Obligationen bidrar bland annat till fondens mål om ett lågt koldioxidavtryck.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.