Förvaltarkommentar ODIN USA oktober 2023

Spelbolaget Electronic Arts och medicintekinkföretaget Edwards Lifesciences är nya bolag i portföljen.

Under de senaste åren har vi följt spelsektorn och lagt tid på spelaktörerna på den amerikanska marknaden. Spel är fortfarande en ung bransch som fortfarande växer, men som har blivit mer konsoliderad. Fram till dess att Microsoft fick godkännande för förvärvet av Activision har det funnits tre dominerande amerikanska aktörer inom spel – Activision, Take Two och Electronic Arts. En mer konsoliderad marknad i fortsatt tillväxt ger en mer intressant industristruktur. För det första har spel gått från att vara produktbaserat, att sälja produkter som spelas individuellt till att bli social, interaktiv underhållning. Den sociala dimensionen har också skapat en högre grad av nätverkseffekter som gör att massorna dras till de större titlarna. Högre koncentration av marknadsandelar bland de största spelen, i kombination med en lägre förändringstakt på grund av att branschen har blivit mer konsoliderad, gör det:

1) mer riskabelt att utveckla nya IP
2) det kostar mer och kräver stora investeringar; med den åtföljande konsekvensen att
3) det ändrar risk/reward för att investera i nya titlar. Detta gör branschen mer intressant ur ett strukturellt perspektiv.

Vi har valt att investera i Electronic Arts eftersom de har starka etablerade franchises, som FC24 (tidigare FIFA), The Sims, NHL, Madden NFL, APEX Legends, Battlefield, Star Wars som de investerar i, samtidigt som de också har ett försiktigt förhållningssätt till nya koncept. Vi gillar att EA har en stark bas av spel som publiceras årligen och gillar att de har ett försiktigt tillvägagångssätt. Samtidigt kombinerar företaget detta riskaverta tillvägagångssätt med att vara finansiellt konservativt. Electronic Arts har en stark balansräkning med nettokassa och fokuserar på att betala utdelning, för närvarande motsvarande cirka 0,6 procent och återköpa aktier för cirka 2-3 procent per år. Vi tycker också att prissättningen är vettig i och med att vi får en löpande fri kassaflödesavkastning på cirka 5 procent, samtidigt som bolaget bör ha goda möjligheter att växa. 

Medicinteknikföretaget Edwards Lifesciences
Vi har även köpt aktier i Edwards efter att de släppte siffror i slutet av oktober. Edwards är ett av de ledande företagen globalt inom behandling av strukturella hjärtproblem. Deras viktigaste segment är deras lösningar för minimalinvasiv klaffkirurgi vid aortastenos, som går under Transcatheter Aortic Valve Replacement (TAVR). Edwards lösningar innebär att klaffen sätts på plats via en kateter, vilket eliminerar öppen hjärtkirurgi. Detta är särskilt lämpligt för mycket sjuka patienter som inte kvalificerar sig för öppen hjärtkirurgi. Detta är en relativt ny teknik, som över tid kan erbjudas till en utökad patientgrupp.  Edwards är marknadsledande på marknaden för TAVR som upplever tvåsiffrig tillväxt. Vi bedömer även att det finns en möjlighet i bolagets investeringar för liknande behandling för mitralisklaffen och trikuspidalklaffen.

Bolaget levererade ett bra resultat för tredje kvartalet, men aktien föll efter att en studie visat att det var något högre dödlighet ett år efter operation bland de som behandlades med Edwards kateterbaserade teknologi jämfört med de som var kirurgiskt korrigerade. Detta var förvånande eftersom detta samband har varit omvänt tidigare. Samtidigt var fyndet inte statistiskt signifikant, och antalet dödsfall var relativt likartat i de två grupperna. Vi tror att denna studie är kortvarigt brus och att trenden går mot ökad användning av kateterbaserad behandling. Vi ser därför detta som ett köptillfälle. Vi får ett solitt bolag, med en stark marknadsposition på en strukturellt växande marknad, med en stark balansräkning och som över tid investerar en tvåsiffrig andel av sin omsättning i forskning och utveckling till ett rimligt pris, motsvarande cirka 24 gånger årets resultat.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.