Förvaltarkommentar ODIN USA april

Vi hittar flera intressanta investeringsmöjligheter på den amerikanska marknaden.

Under det senaste året har vi investerat i konsumentvaror, medicinteknik, spel och industriell distribution som balanserar vår hänsyn till prestation, position och pris. Under april köpte vi aktier i ett försäkringsbolag, First American Financial, som är den näst största aktören inom titelförsäkring och har en marknadsandel på cirka 23 procent. De fyra största aktörerna har cirka 80 procents marknadsandel, vilket illustrerar att det är en konsoliderad marknad.

Titel Insurance skiljer sig från andra typer av försäkringar. Försäkringar i allmänhet skyddar dig från framtida oförutsägbara händelser som kan inträffa. Titel Insurance försäkrar dig mot att det redan finns anspråk på fastigheten vid överlåtelsen i en fastighetstransaktion. Exempel på fall där sådana krav kan föreligga är vid skilsmässa, ett kreditinstitut, hantverkare etc. Det kan vara fall där andra har företräde framför köparen, och denna typ av försäkring försäkrar mot sådana fall. Denna marknad är privatiserad i USA och de största aktörerna har databaser med fastigheternas historia. I de flesta andra länder sköts detta av statliga aktörer. 

Den här tjänsten säkerställer det nödvändiga förtroendet för fastighetsmarknaden. Sammantaget utgör detta en liten kostnad av de totala transaktionskostnaderna för fastighetsaffärer. Antalet transaktioner på den amerikanska marknaden har fallit i takt med stigande räntor och ligger nu på låga nivåer. Vi bedömer det som sannolikt att antalet transaktioner över tid kommer att öka från dessa nivåer i takt med att marknaden anpassar sig till effekterna av högre räntor och efterdyningarna av pandemin.

First American Financial har en stark position
Vi gillar First American Financial eftersom de har en stark position på en strukturellt intressant marknad, som kan beskrivas som ett konsoliderat oligopol med liten konkurrens. Slutkunden väljer inte leverantör, det är långivaren, mäklaren eller advokaten som gör det. För dem är relationer, snabbhet och god service viktigt, så att de kan slutföra transaktionen snabbt. Vidare gillar vi att bolaget har en stark balansräkning och att deras försäkringsverksamhet i grunden är ganska kapitallätt som kräver små reserver och har liten förlust. Det ger en balansräkning bestående av kassa, obligationer och aktier, och vi gillar att bolaget allokerar sitt överskottskapital på ett vettigt sätt. First American har en direktavkastning på 3,9 procent och har under de senaste två åren utnyttjat den svaga kursutvecklingen för att spendera 500 miljoner dollar på återköp, vilket har minskat antalet utestående aktier med mer än 7 procent.

Låg exponering mot Magnificent 7
Som tidigare nämnt har vi ett selektivt förhållningssätt till de stora techbolagen. Vår totala exponering mot ”Magnificent 7” uppgår till cirka 10,5 procent jämfört med en viktning på 30 procent för den breda amerikanska aktiemarknaden. Vi äger Microsoft, Alphabet och Meta som alla levererade goda resultat under april. Meta har haft en stark kursutveckling sedan aktien bottnade hösten 2022. Även om siffrorna som bolaget rapporterade var bra, straffades bolaget för en något svagare prognos än väntat och för de investeringar man gör. Det senare är intressant, eftersom alla de stora teknikföretagen guidar för ökande investeringar framöver. Dessa företag är inte längre lika kapitallätta och immateriella som tidigare. De stora investeringarna medför en ökande kapitalintensitet och innebär att tillväxten i kapitalbasen nu närmar sig omsättningstillväxten. Detta illustrerar några av inträdesbarriärerna och gör det mer krävande för alla konkurrenter. Samtidigt ökar risken för att den inkrementella avkastningen på kapital minskar och inte är lika bra som det historiska värdeskapandet.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.