Förvaltarkommentar ODIN USA maj

Vi äger Berkshire Hathaway i ODIN USA och deltog i årets bolagsstämma. Det var den första bolagsstämman utan Charlie Munger, vilket gjorde mötet speciellt. Buffett hänvisade till Charlie Munger som arkitekten och till sig själv som entreprenören som genomförde Charlie Mungers visioner och tankar. Charlie Mungers tankar bidrog till att rätta till Buffetts ursprungliga investering i Berkshire Hathaway, som var en felinvestering, genom att omfördela kapital från olönsam textilproduktion till andra, mer lönsamma industrier och affärsmodeller. Årsmötet är en årlig påminnelse om vad som är viktigt på aktiemarknaden: hur viktigt det är att ha rätt inställning och förhållningssätt – att man har en investeringsfilosofi och att man är tålmodig och disciplinerad nog att leva den.

Toppdomänbolaget Verisign
Vi har köpt aktier i det amerikanska bolaget Verisign. Verisign hanterar de två toppdomänerna .com och .net. Det innebär att det är Verisign som ser till att internetanvändare kommer till rätt webbplats, om de till exempel skriver in amazon.com i sin webbläsare. Verisigns inkomstkälla är försäljning av domännamn genom ett stort antal distributörer. Priset som Verisign tar ut för ett .com domännamn är $9.59 per år. Speciellt för stora företag som är beroende av att ha en .com webbplats är det en mycket liten kostnad i det stora hela. Verisigns ansvar för att hantera .com och .net regleras genom ett avtal med ICANN, en organisation som hanterar den globala tilldelningen av DNS-namn, internetadresser och protokollparametrar. Avtalet reglerar prishöjningar som Verisign kan ta ut. För .com kan de höja priset med upp till 7 procent under fyra av de sex år som kontraktet varar. För .net kan de höja priset med upp till 10 procent varje år. Avtalet med ICANN förnyas automatiskt, såvida inte Verisign försummar sitt ansvar som administratör.

I praktiken har Verisign ett monopol för tilldelning av .com- och .net-domännamn. De har en fast kostnadsbas som täcker kostnaden för att hantera sina domäner, och marginalkostnaden för att tilldela ett nytt domännamn är praktiskt taget noll. Verisign har därför mycket höga marginaler. Tillväxten kommer från volymtillväxt genom nya domännamn, samt de tidigare nämnda prishöjningarna. Verisign har historiskt prissatts till en betydande premie över S&P 500. På grund av en period med något svagare volymtillväxt, bland annat på grund av svagare efterfrågan på .com från Kina, har aktien prisats ned kraftigt. Det är nu prissatt i linje med S&P 500 baserat på P/E och något lägre baserat på fritt kassaflöde, givet ett starkt kassaflöde. Bolaget har en stark balansräkning och kan lägga större delen av sitt kassaflöde på återköp av aktier. Vi bedömer att vi kommer att få en mycket förutsägbar affärsmodell med goda långsiktiga tillväxtutsikter till ett attraktivt pris på dessa nivåer.

Försäljning av bolaget SiteOne
Under årets första månader har vi sålt våra aktier i SiteOne. SiteOne är USA:s största distributör av bevattningsutrustning, plantering, marksten med mera. Kunderna är vanligtvis trädgårdsmästare och andra entreprenörer som utför arbeten på uppdrag av privata hushåll och kommersiella kunder. SiteOne växer både organiskt och genom förvärv av mindre konkurrenter. Vi bedömer att bolaget fortfarande har goda förutsättningar att konsolidera denna slutmarknad under de närmaste åren. Dock valde vi att sälja våra aktier då vi tycker att bolaget ser lite ansträngt ut med prissättningen efter den starka kursutvecklingen förra året och i början av detta året. Vi gillar fortfarande bolaget, men har också god exponering mot andra distributörer genom MSC Industrial och Grainger.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.