Förvaltarkommentar ODIN USA januari

Efter en bra resa i Ansys har vi sålt aktierna och istället tagit in USAs största chokladproducent.

I slutet av december dök rykten upp om att Synopsys var intresserade av att köpa Ansys. Synopsys och Ansys har haft strategiska partnerskap under en längre tid. Synopsis tillhandahåller designautomatisering och programvara som är avgörande vid design och tillverkning av halvledare. Vi har ägt Ansys sedan fondens start. Ansys tillhandahåller simuleringsprogramvara som används inom olika områden för att testa produkter digitalt istället för kostsamma fysiska tester. Programvaran används för att testa allt från bilar, flygplan och medicinsk utrustning. I januari bekräftades det att Synopsys har lagt ett bud på Ansys motsvarande 197 dollar kontant per aktie + 0,345 aktier i Synopsys för varje aktie i Ansys. Detta uppgår till 390,19 USD per aktie i Ansys baserat på en aktiekurs på 559,96 USD för Synopsys per den 21 december 2023. Ansys aktiekurs steg kraftigt till över 360 dollar per aktie när rykten dök upp i december, vilket indikerade ett pris på över 400 dollar per aktie i Ansys. Ansys handlades då för cirka 300 dollar per aktie. När erbjudandet tillkännagavs föll aktiekursen tillbaka något eftersom det totala värdet av erbjudandet var under 400 dollar per aktie. Vi valde att sälja våra aktier efter att erbjudandet offentliggjorts, med tanke på att transaktionen inte förväntas slutföras förrän under första halvåret 2025 och en tredjedel av likviden är i en aktie med ett fluktuerande värde. Vi har haft en bra resa i Ansys, vi får ett bra pris och vi ansåg därför att det var vettigt att sälja våra aktier.

Nytt bolag i fonden
Pengarna från försäljningen av Ansys använde vi för att ta in Hershey. Hershey är den överlägset största chokladproducenten i USA, med en marknadsandel på över 40 procent, och en relevant position inom andra typer av snacks som popcorn, kringlor och tuggummi. Företaget är kanske mest känt för Hershey’s chokladkakor, samt Reese’s och Hershey’s Kisses.

Chocolate Wars av Deborah Cadbury utforskar historien om modern chokladproduktion i Storbritannien och USA. Den här boken ger en inblick i varför ett företag som Hershey har gett ett bra värdeskapande för aktieägarna under lång tid. Detta beror på att den kategori som de verkar inom, choklad, inbjuder till värdeskapande genom priskraft och kundlojalitet, vilket ger ett högt och hållbart kassaflöde. Det väckte vårt intresse för choklad som en intressant kategori och investering. Hershey grundades för över 100 år sedan av Milton Hershey och kontrolleras nu av en stiftelse, Hershey Trust.

Till skillnad från Mars, som inte är börsnoterat, valde Hershey att inte expandera till andra länder utanför sin hemmamarknad och har istället valt att fokusera på den amerikanska marknaden. Som ett resultat av detta har bolaget kunnat bygga ett starkt varumärke på hemmaplan och har även kunnat öka det underliggande kassaflödet på ett imponerande sätt. Vi gillar både kategorin som Hershey verkar inom, det finns lite inslag av private label på chokladmarknaden, och hur Hershey har hanterat sin position inom denna kategori. Vi bedömer att bolagets fokus, i kombination med en långsiktig ägare och ledning, har varit viktiga framgångsfaktorer. När vi tittade på företaget för ett år sedan bedömde vi att prissättningen var lite hög. Men på grund av rädslan kring Wegovy och ökad konkurrens har prissättningen blivit mer tilltalande. Vi tror att det fortfarande är väldigt tidigt att säga hur bantningsläkemedel kommer att påverka Hersheys affärsmodell. Företaget kan också göra nödvändiga justeringar över tid. Därför tror vi att vi idag kan köpa in oss i ett solitt bolag, som har lyckats växa lönsamt till ett rimligt pris.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.