Förvaltarkommentar ODIN USA april

Marknaden hittills i år har på många sätt varit tudelad. Den amerikanska marknaden har präglats av bankoron, där FDIC var tvungen att ta över förvaltningen av Silicon Valley Bank och Signature Bank efter ”bank runs” på dessa två bankerna. Detta har väckt oro för tillståndet för amerikanska banker och osäkerhet på marknaden.  Bankerna har varit i fokus sedan mars och därför blev det extra fokus på de amerikanska bankernas kvartalsrapporter, med en extra titt på utvecklingen i inlåningsbasen. Cirka 17,8 biljoner dollar hade placerats i insättningar hos amerikanska banker, medan detta hade sjunkit till cirka 17,2 biljoner dollar i slutet av mars, vilket indikerar ett fall på -3,4 procent. Marknaden har trotsat bankturbulensen och studsat tillbaka sedan dess. Börserna har varit starka hittills i år och S&P är upp runt 8,6 procent, medan Nasdaq är upp nästan 17 procent. Särskilt teknikbolag har bidragit till en stark prisutveckling hittills i år. Deras utveckling har fått stöd av en god resultatutveckling. De stora, etablerade teknikföretagen, som Microsoft, Apple, Alphabet och Amazon, verkar vara att föredra som säkra hamnar under perioder av turbulens.

Meta hade en svag kursutveckling förra året och är ett bra exempel på hur marknadens uppfattning även om stora, väletablerade bolag kan förändras på kort tid och att den kursmässiga berg- och dalbanan kan bli större än vad de underliggande resultaten nödvändigtvis indikerar. Som vi skrev om i årskommentaren för 2022 låg fokus under hela förra året på investeringen i ”metaverset”, Apples förändringar i integritet, ökad konkurrens från TokTok och övergången till kortare videoklipp, samt oro över annonsmarknadens cyklikalitet. I år har marknadens inställning till Meta varit mer positiv. I samband med sin rapportering för första kvartalet fortsätter Meta att sänka kostnadsestimaten samtidigt som de rapporterar tillväxt i användarantal och intäkter, aktieåterköp, goda utsikter och ökad användning av Reels. Meta har gått igenom sådana förändringar tidigare, både när de var tvungna att anpassa sig till övergången från PC till mobil och när de var tvunget att öka inslaget av stories.

Microsoft har investerat i OpenAI och har ett avtal om att integrera Open AI:s GPT-modeller i sin programvara. Användare av Microsofts Office-produkter kommer att börja se förbättringar i Excel, PowerPoint och Teams, som drivs av ny AI-baserad funktionalitet, men det är bara en liten del av de positiva effekterna AI kommer att ha för Microsoft. Bland annat kan Microsoft rapportera intresse från nya kundgrupper som nu överväger att använda bolagets molntjänst Azure för ”tunga” uppgifter, som att utveckla nya läkemedel, då AI integreras i Azure. Microsofts GitHub, som används av programutvecklare för att bygga, leverera och underhålla programvara, har en ”AI copilot” som hjälper mjukvaruutvecklaren med kodning. Microsoft pratar nu om hur de kan ta extra betalt för den här tjänsten.

Ett annat företag som har fortsatt att leverera är distributören Grainger som distribuerar allt som används i det dagliga livet i olika tillverkningsföretag, institutioner som sjukhus och skolor, av transportföretag med mera. Företaget fortsätter att leverera stark tillväxt i intäkter och även bruttoresultat som en följd av att leveranskedjorna normaliseras. Grainger har också gynnats av inflationen. Kombinationen av förbättrade leveranskedjor, fortsatt god efterfrågan och att Grainger gradvis och försiktigt tar marknadsandelar genom organisk tillväxt innebär att bolaget har levererat goda resultat. Efterfrågan på Graingers produkter är dock cyklisk och följer efterfrågan och aktiviteten i branschen. Efter en stark kursutveckling har vi därför minskat vår position något och använt pengarna till att köpa fler aktier i Otis.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.