Förvaltarkommentar ODIN Sverige mars

Efter ett svalt januari och en bättre februari så blev mars en mycket god månad på Stockholmsbörsen.

Både ODIN Sverige och dess jämförelseindex klättrade runt 5 procent. Småbolag utvecklades generellt bättre än storbolag under månaden, vilket är positivt för ODIN Sverige som äger mycket småbolag. Det var även en mycket stark utveckling i exempelvis fastighetsbolag där fonden har en lägre exponering än index. 

Under månaden har vi sålt våra sista aktier i spelkoncernen Embracer, som haft en mycket låg portföljvikt (ca. 1 procent) under snart ett år. Även om vi fortfarande ser bolagets position som långsiktigt attraktiv så har prestationen (särskilt inom PC/Consol-spel) försvagats under en längre period. Bolagets utveckling har också präglats av ett antal stora affärer varav förra årets uteblivna strategiska samarbete var den som satte djupast spår i aktien. Vi har därför inte sett den stabilitet vi förväntat oss i intjäning och kassaflöde varför vi väljer att ställa oss på sidolinjen tills styrkan i prestationen återigen bevisat sig.

Vi har även minskat våra positioner i exempelvis Assa Abloy och Beijer Alma ytterligare något, medan vi har ökat vår position i Sweco.

Den aktie som utvecklades svagast under månaden var NIBE (-9 procent). Efter en mycket hög organisk tillväxt under 2022 har NIBEs slutmarknad (särskilt för värmepumpar i Europa) pressats tillbaka under 2023 och det finns en ökande oro i marknaden för att det kan dröja ett tag tills bolaget växer igen, vilket också bekräftats av bolaget som tyvärr behövt säga upp personal. Trots mycket stark historisk prestation och en solid position är vi ödmjuka för den allt tuffare marknaden varför NIBE är en av våra minsta portföljvikter på under 2 procent av portföljen.

På den positiva sidan hittar vi fyra bolag som klättrade över 10 procent (Sagax, Thule, AddLife och Beijer Alma) varav Sagax (+15 procent) gick allra starkast. Sagax utvecklades i linje med den bredare fastighetssektorn som gick mycket starkt under månaden – troligen på grund av en kombination av fortsatt solida fundamentala leveranser och fortsatt minskande oro för ränteläget. Vi har en låg exponering mot fastighetssektorn (Sagax är enda innehavet) just på grund av den höga ränte-känsligheten, men vi är trygga med den mycket höga kvaliteten vi ser i Sagax prestation och position. 

Eftersom vi befunnit oss mellan rapportsäsonger har vi passat på att göra ett stort antal bolagsbesök under månaden. Vi har varit två veckor i Kina där vi bland annat besökt Atlas Copco och Hexagon. Kina är en stor och viktig marknad för dessa två bolag som har en enormt framgångsrik historik där. Kina är också ett land som tar allt större plats på världsscenen. Av den anledningen har vi bedömt det som viktigt att besöka våra portföljbolag på plats där och få en bättre förståelse för utvecklingen. Vi har även besökt dotterbolag till Indutrade i Österrike, Beijer Ref i Italien, Addtech i Spanien och i Vadstena, Twilio (konkurrent till Sinch) i San Francisco, NIBE i Markaryd, Thule i Hillerstorp, AQ Group i Västerås och LKAB i Kiruna där vi fått bättre förståelse för hur de använder sig av lösningar från bland annat Epiroc och ABB. Vi har även passat på att träffa bl.a. Fenix Outdoor, Atlas Copco, Thule och Munters i Stockholm.

Utöver våra portföljbolag har vi träffat ett antal ytterligare bolag som antingen är portföljkandidater eller kunder, leverantörer, eller konkurrenter till våra portföljbolag, för att få en så komplett bild som möjligt. Vi försöker att alltid vara så objektiva som möjligt och väga både positiva och negativa aspekter. Under ett antal av dessa besök har vi återigen slagits av vilken enorm styrka som finns i organisationerna i de bolag vi investerat i. Detta gör oss stolta som aktieägare och vi är övertygade om att dessa starka team kommer fortsätta att driva starka prestationer, vilket över tid också kommer resultera i god avkastning för oss som aktieägare.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.