Förvaltarkommentar ODIN Sverige april

Efter ett turbulent mars blev april en bra månad på den svenska aktiemarknaden, och en extra bra månad för ODIN Sverige.

April har varit en rapportintensiv månad och väldigt många bolag har rapporterat betydligt starkare resultat för det första kvartalet än vad som var väntat, vilket vi också sett många bevis på i ODIN Sverige. Trots att vi fortfarande inte äger några storbanker, och dessa fortsatt att leverera goda resultat, så har vi överlag sett en ännu starkare utveckling bland våra portföljbolag.

De främsta ändringarna vi gjort under månaden har varit att helt sälja ut våra aktier i Dometic efter en stark kursutveckling efter rapporten, samtidigt som vi köpt in Epiroc som ett nytt innehav. Dometic är ett fint bolag med stor potential, men trots bolagets många kvaliteter har det varit ett av de bolag med svagast operationell utveckling bland våra portföljbolag de senaste fem åren. Avkastning på det egna kapitalet har varit fallande samtidigt som skuldsättningen är bland de högsta i portföljen. Vi hoppas och tror att detta kommer förbättras framöver, men när vi har så många portföljbolag och flera kandidater som redan ligger på betydligt högre nivåer, väljer vi att istället allokera kapitalet dit, och flyttar därför Dometic från portföljen till kandidatlistan. Vi har också flera andra portföljbolag med exponering mot outdoor-marknaden (Thule, MIPS och Fenix) som vi också tror kommer lyckas väl när slutmarknaden förbättras.

Epiroc är ett tidigare innehav som vi följt noga de senaste åren efter att det delades ut från Atlas Copco. Förenklat bedömer vi Epiroc som ett av de bästa bolagen på Stockholmsbörsen, och eftersom vi vill äga de allra bästa bolagen och ta del av deras värdeskapande över många år, har det varit svårt att motivera att inte äga Epiroc. Bolaget har konsekvent rörelsemarginaler en bit över 20%, en kapitalavkastning (ROCE) nära 30%, samt en affärsmodell där eftermarmarknad står för mer än 2/3 av omsättningen vilket borgar för fortsatt stabilitet trots potentiellt volatila slutmarknader. Positionen inför framtiden är mycket stark med en världsledande produktportfölj för bl.a. borrning i hårda bergarter, vilket efterfrågas i allt högre utsträckning i takt med samhällets ökande elektrifiering. Aktien är inte särskilt billig (men inte heller särskilt dyr) varför vi börjar med en försiktig position kring 1,5% av fonden.

I övrigt har vi exempelvis minskat våra i positioner i Dustin och Essity något, och använt pengarna för att bl.a. köpa fler aktier i Assa Abloy som publicerade ytterligare en stark rapport.  

Rapporterna från de allra flesta bolagen i portföljen har som sagt varit mycket goda. En av de som sticker ut är fondens största innehav Atlas Copco som rapporterade en organisk omsättningstillväxt om 18 procent samt order och rörelseresultat som överträffade analytikernas förväntningar med 22 procent respektive 14 procent, vilket bidrog till att lyfta aktien 13 procent på rapportdagen. Även AddLife och Thule är exempel på bolag med starka rapporter och god kursutveckling (+14 procent i båda).

På den svagare sidan hittar vi främst Byggmax (1 procent av portföljen) vars omsättning minskade med 25 procent under första kvartalet, vilket bidrog till att sänka aktien 9 procent på rapportdagen. Den svaga byggmarknaden i Norden backade dock hela 30 procent vilket implicerar att Byggmax fortsätter att ta marknadsandelar.

Börsen verkar fortfarande vara lite mer nervös än ”vanligt” men än så länge tycks fokus den här rapportsäsongen ha skiftat lite tillbaka mot hur enskilda bolag faktiskt utvecklas, snarare än att främst handla om makro och räntor. Om en sådan ”normalisering” fortsätter tror vi det kommer gynna ODIN Sverige.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.