Förvaltarkommentar ODIN Sverige april

I inledningen av månaden föll både fonden och jämförelseindex drivet av en fortsatt inflations- och ränteoro.

När kvartalsrapporterna från bolagen kom vändes bilden till det motsatta och både fonden och index utvecklades positivt. Fonden utvecklades väsentligt bättre under rapportsäsongen i slutet av månaden. April slutade som en klart positiv månad i både absoluta och relativa termer. 

Vi har ökat våra positioner i ett antal bolag, främst Essity, Avanza och Thule, vilket vi finansierat genom att minska våra positioner i ett antal innehav, främst Hemnet, Munters och AQ Group.

Essity har vi ökat i på grund av ännu en fin rapport som visar att bolaget är på rätt väg, medan aktien fortsatt att bli allt billigare, vilket vi anser vara attraktivt. Avanza har vi ökat efter att ha träffat bolagets nya VD Gustaf Unger, som har en mycket relevant bakgrund för att leda Avanza, god förståelse för affären, och dessutom verkar brinna för att fortsätta att värna om och utveckla Avanzas starka företagskultur. Thule har vi ökat efter att Q1-rapporten gav tydliga indikationer på att bolagets slutmarknader äntligen verkar ha vänt uppåt efter snart två tuffa år, samtidigt som nya produktlanseringar ser ut att sälja väl.

Vi har fortsatt att hyvla våra positioner i Munters, Hemnet och AQ Group, precis som vi gjorde i höstas, då de har fortsatt att utvecklas mycket starkt – de senaste tolv månaderna har de ökat med 125 procent, 71 procent respektive 55 procent. Munters och AQ är fortfarande medelhöga portföljvikter, båda runt 3% av fonden. Vi har minskat Hemnet till ca. 1 procent av fonden då aktien gått väldigt starkt och i princip blivit fondens högst värderade aktie under tiden.

Under april har 24 av fondens 31 innehav publicerat sina rapporter för det första kvartalet. Överlag har det varit en mycket god rapportsäsong hittills. Tio rapporter har varit bättre än väntat, elva har varit i linje med förväntningarna och endast tre rapporter (Hemnet, Lifco och Indutrade) har varit svagare än väntat.

Av de tre svagare rapporterna är det Indutrade som sticker ut som klart svagare än marknadens förväntningar. Trots en negativ organisk tillväxt om -6 procent fortsatte bolagets kostnader att öka, vilket ledde till att det justerade rörelseresultatet var 15 procent svagare än väntat, vilket sänkte aktien -13 procent. Ledningen är förstås inte nöjd med bristande kostnadsdisciplin, så vi förväntar oss förbättringar framöver. Eftersom Indutrade har en så lång historik av starka resultat, och orderingången höll väl under kvartalet (-3%) drar vi inte för stora växlar av detta svaga kvartal. Indutrade är också ett av fondens minsta innehav med en vikt på 1,6% i skrivande stund, givet relativt hög värdering, varför skadan på fondens avkastning varit minimal.

På den positiva sidan finns det ett antal bolag som sticker ut, och de största positiva reaktionerna på rapportdagarna var Munters (+14%) som uppvisade en rekordhög lönsamhet (18,9% EBITA-marginal) inom sin datacenterverksamhet, samtidigt som både FoodTech och batteriverksamheten inom AirTech stärktes. AQ Group (+11%) hade en imponerande lönsamhet trots en något svagare industrikonjunktur och Electrolux Professional (+11%) uppvisade mycket god lönsamhet inom Food & Beverage kombinerat med stärkt orderingång.

Vi har som vanligt träffat ett antal bolag, och denna månad har vi bl.a. haft möten med Avanza, AddLife, AQ Group, Beijer Alma, Beijer Ref, Hexagon, Lifco, Munters, NIBE och Thule. Det viktigaste vi gör är att se till att vi äger de bästa bolagen på lång sikt. Det tänker vi fortsätta fokusera på, oavsett makromiljö.

Vi har gjort en justering i förvaltarfördelningen mellan de svenska fonderna. Syftet är att förtydliga ansvarsfördelning samt skapa ökad specialisering. Vår seniora aktieanalytiker Peter Nygren som arbetat i teamet i snart två år blir nu förvaltare på heltid för ODIN Sverige. Hans Christian Bratterud och Peter Nygren kommer att vara ansvariga förvaltare och Jonathan Schönbäck fortsätter som förvaltare i ODIN Sverige. Carolina Ahnemark kommer framöver att ägna all sin tid åt ODIN Small Cap och ODIN Micro Cap.

Svenska förvaltarteamet med Philip Mesch, Peter Nygren, Carolina Ahnemark, Jonathan Schönbäck och Hans Christian Bratterud.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.