Förvaltarkommentar ODIN Sustainable Equities oktober 2023

På den positiva sidan av 3:e kvartalets rapporter förväntar sig företagen god efterfrågan och möjligheter relaterade till det gröna skiftet.

Vi har inte gjort några större förändringar i fonden under månaden. Några av våra portföljbolag har rapporterat för det tredje kvartalet, och på den positiva sidan förväntar sig företagen god efterfrågan och möjligheter relaterade till det gröna skiftet, men på kort sikt ser vi också att högre räntor och inflation dämpar investerings- och köpviljan för vissa kunder. Flera kunder beskrivs som tveksamma.

Framför allt har marknaden för växelriktare för solenergi påverkats av högre räntor (i kombination med lägre elpriser), vilket förlänger återbetalningstiden för kundernas investeringar. Dessutom har höga lager hos distributörer och förändringar i regelverket, som övergången till NEM 3.0 i Kalifornien, också påverkat den här marknaden. Detta har resulterat i ett minskat marknadsvärde för växelriktarföretagen SolarEdge och Enphase Energy. Vi förväntar oss att det kommer att ta lite tid för deras slutmarknader att normaliseras. Samtidigt upplever andra segment inom förnybar energi en positiv tillväxt, vilket visar på styrkan i fondens strategi att vara diversifierad inom olika teknologier och delar av värdekedjan som stödjer energiomställningen.

I oktober tecknade portföljbolaget Prysmian ett avtal värt 900 miljoner euro relaterat till energiprojektet ”Clean Path New York”. Detta projekt är ett av de största förnybara infrastrukturprojekten i USA, med målet att modernisera det åldrande och fragmenterade elnätet. Projektet omfattar mer än 20 vind- och solkraftsprojekt i delstaten New York, samt en 175 mil lång underjordisk överföringsledning som årligen kommer att leverera 7,5 miljoner megawattimmar förnybar energi till New York City.

Prysmian
Prysmian, med huvudkontor i Milano, har med tiden blivit en av världens största tillverkare och leverantörer av elkablar och relaterade lösningar. Varje år tillverkar företaget tusentals mil kablar och system för överföring och distribution av el, både under och under vatten, samt mellanspännings- och lågspänningskablar för bygg- och infrastruktursektorn. Prysmian har spelat en nyckelroll inom energisektorn med högkapacitetskablar, vilket gör företaget till en betydande aktör i utvecklingen av förnybar energi och förbättringen av kraftinfrastrukturen. Företaget tillverkar även optiska fibrer, kopparkablar och anslutningssystem för telekommunikationssektorn, vilket möjliggör snabb och pålitlig dataöverföring.

Kabelmarknaden har betydande strukturella drivkrafter, inklusive växande efterfrågan på förnybar energi, ökande elförbrukning (t.ex. elbilar, värmepumpar, stålproduktion med hjälp av el, datacenter etc.) och investeringar i elnätet. Detta kommer att öka behovet av Prysmians kabellösningar med hög kapacitet.

Bolaget har utvecklats stabilt de senaste 10 åren med ~10 procents tillväxt i vinst per aktie och avkastning på eget kapital på ~12 procent. Målet för 2027 är att uppnå en årlig tillväxt på ~10 procent vinst per aktie genom att dra nytta av den strukturella tillväxten inom förnybar energi. Prysmian har också åtagit sig att uppnå netto nollutsläpp av växthusgaser till 2050. Konkreta mål inkluderar att nästan halvera sina egna utsläpp till 2030 och en minskning med 90 procent till 2035, med ytterligare mål för att minska leveranskedjan, vilket understryker deras starka engagemang för hållbar utveckling.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.