Förvaltarkommentar ODIN Sustainable Equities januari

Rapportsäsongen har inletts och vi har tagit en nytt bolag i fonden.

Rapportsäsong – Danaher
Portföljbolaget Danaher inledde resultatsäsongen med god lönsamhet och förväntningar om en gradvis förbättring på sina slutmarknader. Företaget bidrar till bättre hälsa och livskvalitet genom att utveckla innovativa lösningar inom diagnostik och bioteknik. Under 2023 genomgick Danaher en betydande strategisk förstärkning. Danaher knoppade av vatten- och produktkvalitets-företaget Veralto och förvärvade Abcam, som levererar antikroppar och biologiska verktyg för att påskynda forskning och nya behandlingar. Detta har bidragit till att odla Danahers position inom diagnostik och biovetenskap. Samtidigt fortsatte bolaget att navigera i utmaningar relaterade till pandemin – medvinden har vänts till en tillfällig motvind när kunderna skalar ner sina lager som är högre än normalt. Vi gillar Danaher av flera anledningar. Deras diagnostiska och analytiska instrument kräver förbrukningsvaror. Således ger den stora installerade basen av instrument ett stadigt och stabilt flöde av intäkter. Bolaget fokuserar på nyckeltal som driver aktieägarvärde; tillväxt i kärnverksamheten, lönsamhet för investerat kapital och kassaflödesgenerering.

Nytt bolag – DiaSorin
Ett annat företag inom diagnostik som vi nyligen har investerat i är DiaSorin. Bolaget är verksamt inom försäljning av diagnostiska produkter och tjänster inom immunologi, molekylär diagnostik och licensierade teknologier. Produkterna och tjänsterna bidrar till att förbättra hälsa och livskvalitet genom att ge vårdpersonal de verktyg de behöver för att ge korrekt och tidig diagnos, vilket kan leda till effektivare behandling och bättre patientresultat.
Affärsmodellen är tredelad:

  1. Laboratoriediagnostik: här ordinerar läkare diagnostiska tester där prover tas från patienten på vårdinstitutioner eller testlaboratorier och dessa prover analyseras i ett laboratorium.
  2. Point-of-Care-diagnostik: här tas provet för analys från patienten (till exempel på ett apotek) och provet analyseras säkert och snabbt på en bärbar diagnostisk plattform.
  3. Licensierade teknologier: företag inom hälso- och sjukvårdssektorn måste utveckla en ny produkt (medicin, test, vaccin), och Diasorin tillhandahåller verktygen, proprietär teknologi och förbrukningsvaror för att utveckla den nya produkten.

En betydande del av bolagets försäljning är därmed återkommande. Diagnostik-marknaden kännetecknas av hög konkurrens som domineras av stora aktörer, men DiaSorins strategi har varit att positionera sig i nischer där de själva är ledande. De senaste åren har dock verksamheten präglats av några saker. Det har varit en stark resultattillväxt till följd av den pandemi som nu vänds, samt en omfattande integration av Luminex-förvärvet under 2021. Detta, i kombination med att bolaget omvärderat och ersatt en två år gammal strategisk plan, har lett till osäkerhet bland investerare. Vi tycker att detta är ett bra köptillfälle. DiaSorin har under de senaste 10 åren haft en avkastning på eget kapital på över 20 procent och ökat vinsten per aktie med cirka 10 procent årligen. Med starka positioner inom sina nischer, god historisk utveckling och ett rimligt pris tror vi att bolaget är ett bra tillskott till portföljen.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.

hbspt.forms.create({ region: "eu1", portalId: "25187969", formId: "5aa8951d-a763-4fbf-a8c6-025932fd34a0" });