Förvaltarkommentar ODIN Sustainable Equities februari 2024

Februari var en bra månad för fonden och rapportsäsongen är i full gång.

Vi ser att högre räntor fortsätter att bita på slutmarknader som bostadsbyggande och förnybar energi, medan delar av infrastruktur och medicinteknik är fortsatt starkare.

Inom solenergibranschen påverkas byggherrar och konsumenter av högre lånekostnader, men kan i gengäld dra nytta av prisfall på solpaneler och komponenter. Stark efterfrågan på förnybar energi kring pandemin ledde till höga lager bland optimistiska installatörer och grossister, vilket tar tid att sälja på dagens marknad. Lagren måste successivt tömmas för att denna marknad ska normaliseras, vilket gör livet svårt för underleverantörer till solcellsindustrin. Vatten- och miljökonsultföretaget Tetra Tech levererade däremot tvåsiffrig organisk tillväxt under kvartalet och har vunnit flera kvalitetsprojekt som täcker hela vattnets kretslopp. Vi ser också starka resultat för vårdbolaget Edwards Lifesciences och vår nya investering ResMed, med 13 respektive 11 procents försäljningstillväxt under kvartalet.

Nytt företag – ResMed
ResMed erbjuder produkter och lösningar till patienter som lider av sömnrelaterade andningsproblem som sömnapné, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och annan andningssvikt. Bolagets huvudprodukt är Continuous Positive Airway Pressure Ventilators (CPAP) – en anordning som förser patienten med ett kontinuerligt luftflöde genom en mask. En CPAP-apparat används för att behandla sömnapné genom att hålla luftvägarna öppna och förhindra andningsuppehåll under sömnen. Tekniken har visat sig vara mycket effektiv för att förbättra sömnkvaliteten och minska hälsokomplikationer i samband med sömnapné, såsom hjärt- och kärlsjukdomar. Produkten är relativt billig, icke-invasiv och har hög effekt jämfört med alternativa behandlingar som specialdesignade munstycken, läkemedel eller kirurgiska implantat.

Aktiekursen har sjunkit sedan 2021 på grund av några variabler. Bolagets kassaflöde har de senaste åren pressats av störningar i försörjningskedjan, höga fraktkostnader och dyra komponenter, till stor del på grund av pandemin. Investerare har dock varit mest oroade över de nya viktminskningsläkemedlen från Novo Nordisk och Eli Lilly, eftersom en stor andel av dem som behöver ResMed-produkter är överviktiga. Läkemedlen har dock hittills haft en förvånansvärt positiv effekt, då slutanvändaren uppenbarligen är mer motiverad att påbörja och följa behandlingen. Vår analys är att ResMeds produkter kommer att fortsätta att vara viktiga vid behandling av sömnrelaterade andningsproblem och att aktiekursen framstår som attraktiv.

ResMed har levererat en försäljningstillväxt på 11 procent med en avkastning på eget kapital på 20 procent under de senaste 10 åren. Marknaden förefaller vara kraftigt underpenetrerad. Företaget uppskattar att en miljard människor har sömnapné, varav endast 20 procent har diagnostiserats och får behandling. ResMed fokuserar på att behandla och hålla människor borta från sjukhus, vilket bidrar till bättre hälsa och livskvalitet. Genom att tillhandahålla förebyggande vård förbättrar de livskvaliteten, minskar effekterna av kroniska sjukdomar och sänker kostnaderna för konsumenter och hälso- och sjukvårdssystem på sina 140 marknader. Med en stark global närvaro och en ledande produktportfölj tror vi att ResMed kommer att fortsätta att leverera värde till sina kunder och därmed bidra stort till vår investeringsportfölj.


Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.