Förvaltarkommentar ODIN Sustainable Equities april

Fonden har hittills levererat en bra absolut avkastning under 2024.

Portföljbolagen är fortsatt väl positionerade inom starka megatrender, vilket ger goda framtidsutsikter. Några bolag har nu lämnat rapporter för det första kvartalet, vilket ger oss en löpande uppdatering om den fundamentala utvecklingen i bolagens verksamheter.

Prysmian, en global kabeltillverkare, tillkännagav i april förvärvet av amerikanska Encore Wire. Encore Wire är en ledande tillverkare av ledningar och kablar, samt tillhandahåller lösningar för kraftgenerering och distribution. Vi ser positivt på förvärvet då det ökar bolagets exponering i Nordamerika samt stärker Prysmians produkterbjudande. Förvärvet förefaller också ske till ett attraktivt pris.

ResMed, tillverkaren av medicinska lösningar för sömnrelaterade problem, presenterade en kvartalsrapport som mottogs väl av marknaden. Bolaget förbättrade sina marginaler, som har varit under press sedan pandemin. Lovande data presenterades som visar att patienter som tar viktminskningsmediciner är mer benägna att fortsätta använda ResMeds produkter för sömnrelaterade störningar. Företaget tror också starkt på att ”bärbar teknik”, som puls och smartklockor, ökar människors medvetenhet om sin sömnkvalitet. Det kom många positiva nyheter som resulterade i en positiv kursreaktion.

Förändringar i fonden
Under april har vi sålt CAF, Xylem och Tracsis, samt köpt Ariston och Andritz. Avyttringarna grundar sig till stor del i att vi ser en bättre riskjusterad avkastning i andra bolag.

Ariston har starka varumärken inom värme- och varmvattenberedare, kända för sina energieffektiva och förnybara lösningar. Genom att investera i effektiva varmvattenberedare kan ett hushåll minska sin energiförbrukning och sitt fotavtryck. Bolaget har en stark närvaro i Europa och en växande exponering mot Nordamerika och Asien. Aktiekursen har fallit markant, drivet av oro för en utmanande europeisk marknad. Vi har utnyttjat en svag aktiekurs för att bygga en position i bolaget.

Det österrikiska företaget Andritz är världsledande inom leveranser av anläggningar, utrustning, automationslösningar och tjänster för en mängd olika industrier, inklusive vattenkraft, pappers- och massaproduktion, metallbearbetning samt miljö- och grön energisektorer. Företaget erbjuder både design- och ingenjörstjänster för stora och komplexa projekt, samtidigt som de ger stöd under hela livscykeln för den utrustning de levererar. Andritz bidrar till förnybar energi genom att leverera innovativa lösningar till allt från mycket små till de allra största vattenkraftverken i världen. 

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.