Förvaltarkommentar ODIN Sustainable Equities

Vi gjorde några minder ändringar i fonden under november och sålde Johnson Controls.

I november har vi gjort några mindre ändringar i fonden och bland annat avyttrat innehavet från Johnson Controls, som utgjorde en mindre andel i portföljen. Företaget bidrar till hållbara byggnader genom att till exempel tillhandahålla energieffektiva HVAC-lösningar och smarta system för fastighetsautomation som minskar miljöpåverkan och ökar resursutnyttjandet i en byggnad. Bolaget kan komma att återkomma till portföljen vid ett senare tillfälle, men nu ser vi högre riskjusterad avkastning i andra VVS-bolag. 

DiscoverIE
Förra månaden besökte vi fabriken för Flux, ett dotterbolag till portföljbolaget DiscoverIE. DiscoverIE fokuserar på att designa och tillverka kritiska komponenter för strukturella tillväxtmarknader som är i linje med FN:s mål för hållbar utveckling (SDG). Denna strategi har historiskt resulterat i en stark organisk försäljningstillväxt. Komponenterna utgör i regel en liten del av slutkundens kostnader och måste ofta godkännas i förväg innan slutprodukterna kan produceras. Detta resulterar i relativt höga omställningskostnader för kunderna. DiscoverIE bidrar bland annat till hållbarhetsmålet förnybar energi genom att producera komponenter som luftflödesmätningssystem, effektinduktion och styrmekanismer för turbinblad som används i vindkraftsproduktion, samt hållbara transporter med komponenter som används vid produktion av laddsystem.

Flux fabrik, som ligger utanför Köpenhamn, tillverkar främst induktorer, transformatorer och spolar. Den gemensamma nämnaren för dessa komponenter är att de använder magnetism för att hantera elektrisk energi. Till exempel lagrar induktorer energi i ett magnetfält när strömmen ändras, transformatorer överför energi mellan kretsar med hjälp av magnetiska kopplingar och lindade ledningsduktorer begränsar och stabiliserar strömförändringar genom att utnyttja magnetism. De flesta av de varor som Flux tillverkar har ett högt värde för kunden och kräver ett nära samarbete mellan Flux och kunden. Slutmarknaderna för bolagets produkter finns främst inom vind- och solkraft, batteriteknik, laddare för el- och hybridbilar, men även en del för flygindustrin. Det innebär att olika produkter har olika kvalitetskrav och certifiering; Till exempel måste rymdkomponenterna i Flux kunna motstå explosioner och fortfarande fungera, och företaget är ett av endast 5 ESA-certifierade tillverkningsföretag i världen (European Space Agency). De bidrar därmed till att sätta standarden för branschen.

DiscoverIE har en decentraliserad affärsmodell där varje dotterbolag har ett resultatansvar och en hög grad av frihet. Flux startades i ett garage på 80-talet och köptes av DiscoverIE 2015 när grundarna närmade sig pensionen. Ledningen för Flux nämnde under fabriksbesöket att förvärvet var en viktig katalysator för ytterligare tillväxt, eftersom de äntligen fick tillgång till mer kapital. Detta gjorde det möjligt för företaget att expandera till flera nya områden. DiscoverIE är exponerat mot intressanta slutmarknader och har under de senaste 5 åren levererat en årlig organisk tillväxt på 10 procent med stigande marginaler.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.