Förvaltarkommentar september ODIN Sustainable Equities

Vi har nyligen tagit in brittiska Halma i fonden.

Nytt bolag i fonden
Halma är ett litet konglomerat med dotterbolag inom en rad olika branscher. Företaget är indelat i tre divisioner – säkerhet, miljö och analys samt sjukvård. Det som kännetecknar Halmas produkter är att de ofta utgör kritiska produkter eller komponenter, utan att nödvändigtvis utgöra en stor del av kundens kostnadsbas. Flera av Halmas slutmarknader kännetecknas också av en hög andel regulatoriska krav, vilket skapar en stadigt växande efterfrågan på Halmas produkter. Halma har en decentraliserad affärsmodell, vilket innebär att vårt enskilda dotterbolag har stor autonomi och därmed snabbare kan förnya och anpassa sig till sina kunders behov.

Förvärv är en central del av Halmas affärsmodell och bolaget har lång erfarenhet av att göra värdeskapande förvärv av mindre bolag på nischmarknader.

Halma bidrar till våra hållbarhetsmål på flera sätt. Inom hälsosegmentet har de flera produkter som bidrar till bättre hälsa och livskvalitet. De levererar bland annat produkter som används vid behandling av grå starr, diagnostisk utrustning och produkter som används vid kirurgiska ingrepp. De säljer också mätinstrument och annan utrustning som används för vattentestning och övervakning av vatteninfrastruktur för att säkerställa tillgång till rent vatten. En annan unik nischprodukt de har är brandvarnings- och släckutrustning anpassad för vindkraftverk, vilket säkerställer att en brand automatiskt släcks utan att påverka driften av vindkraftverket.

Halmas starka positioner på nischmarknader återspeglas i rörelsemarginaler överstigande 20 procent. En kombination av förvärv och underliggande strukturell tillväxt på Halmas marknader har bidragit till en god tillväxt över tid.

Andra nyheter
I början av september meddelades att den irländska tillverkaren av kartongförpackningar, Smurfit Kappa, går samman med amerikanska WestRock. Smurfit har större delen av sin verksamhet i Europa, medan WestRock är störst i USA. Det sammanslagna bolaget kommer att bli en global jätte med cirka 20 procent global marknadsandel. Bolagen strävar efter att realisera kostnadssynergier om 400 miljoner USD. Om de lyckas blir det sannolikt en fusion som kommer att vara mycket lönsam för oss som aktieägare i Smurfit Kappa. Vi investerar i Smurfit Kappa eftersom vi ser kartongförpackningar som ett hållbart alternativ till plastförpackningar. Smurfit är ett familjeägt och mycket välskött företag och kommer tillsammans med WestRock att kunna betjäna kunder över hela världen på en marknad med goda långsiktiga tillväxtutsikter.

Det har länge funnits spänningar relaterade till nya regler i Tyskland relaterade till uppvärmning av bostäder och kommersiella byggnader. I början av september röstades en ny lagstiftning igenom. Detta var något mindre strikt än vad som tidigare angetts, men det viktigaste nu är att det finns en tydlig tidslinje för att fasa ut fossil energi för uppvärmning. Nya värmesystem måste bestå av minst 65 procent förnybar energi. För befintliga byggnader ska kommunerna planera för utfasningen senast 2026. Lagen stöds av subventioner på minst 30 procent av kostnaden. Detta kommer att bidra till ökad efterfrågan på värmepumpar och är positivt för NIBE som har en marknadsandel på 15 procent inom värmepumpar på den tyska marknaden.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.

hbspt.forms.create({ region: "eu1", portalId: "25187969", formId: "5aa8951d-a763-4fbf-a8c6-025932fd34a0" });