Förvaltarkommentar ODIN Sustainable Equities maj

Den gröna omställningen fortsätter att vara en stark drivkraft för våra företag både inom fastigheter, energiinfrastruktur och konsultverksamhet.

Högre räntor biter dock något, och på vissa slutmarknader är kunderna mer beräknade och försiktiga med sina investeringar. Aalberts levererade trots senareläggningar i nybyggnadssektorn och grossistkunderna med höga lager ändå 6 procent organisk tillväxt under kvartalet.

Aalberts
Hållbara byggnader och infrastruktur utgör ett viktigt hållbarhetsmål och investeringstema för ODIN Sustainable Equities. Aalberts största slutmarknad är hållbara byggnader och bolaget utgör ett större innehav i fonden. Företaget tillverkar och säljer komponenter som ventiler, rör, energieffektiva system och pumpar som används för distribution av vatten (och gas) för uppvärmning, kylning, dricksvatten och sprinklersystem. Av dessa produkter står renoveringsmarknaden för cirka 70 procent – en marknad som präglas av starka trender som energibesparing, smarta byggnader och omställning till exempelvis golv och fjärrvärme.

Fabriksbesök hos två innehav
I maj var vi på ett fabriksbesök utanför Frankfurt hos företagets två andra avdelningar, Integrated Dynamics Engineering (IDE), som tillverkar avancerade maskiner som främst används för vibrationsisolering inom halvledarindustrin, och Aalberts Surface Treatment (AST), som är verksamt inom beläggning av olika delar som används för bland annat fordonsindustrin.

Integrated Dynamics Engineering (IDE): när halvledartillverkare utför litografiprocessen (dvs. själva mönstren på halvledaren) måste ytan vara helt stabil. Små vibrationer, även från någon som går på det närliggande golvet, räcker för att skapa avvikelser på några nanometer som räcker för att sabotera processen. Man kan därför föreställa sig hur mycket vibrationer som produceras i större fabriker där sådana chips produceras i stor skala. Aalberts IDE har därmed blivit en stor aktör inom små maskiner som helt isolerar all yttre vibration, och man arbetar mycket nära kunderna för att även ta fram nya lösningar. Slutresultatet är alltså effektiv halvledartillverkning. Detta är en nisch med höga inträdesbarriärer och bolaget siktar på att öka sin marknadsandel från dagens 9 procent till över 15 procent. Aalberts är en stor aktör på denna fragmenterade marknad.

Aalberts Surface Technologies (AST): specialiserar sig på bearbetning av delar och komponenter från kunder med olika beläggningar, varierande från applikation och industri. Huvudsyftet är att applicera ett extra lager på delarna som skyddar mot väder, värme och andra yttre faktorer, vilket ger delarna en betydligt längre livslängd. Här konkurrerar Aalberts främst mot mindre familjeägda företag som endast är verksamma inom vissa produkter och områden. Detta ger AST en fördel, eftersom de kan erbjuda stora och lokala kunder ett bredare utbud av lösningar samt kan ta emot och leverera varor med hög effektivitet.

Den viktigaste slutsatsen vi drar av fabriksbesöket är att Aalberts har flera ben att stå på inom attraktiva nischområden. Dessutom tror vi att företagets produkter och lösningar bidrar till att göra våra kunders produkter ännu effektivare. Aalberts fokuserar på selektiva nischer med höga inträdesbarriärer och affärskritisk teknik, samt historiskt attraktiv tillväxt och god lönsamhet.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.