Förvaltarkommentar ODIN Sustainable Corporate Bond mars

ODIN Sustainable Corporate Bond gav positiv avkastning i mars.

Både ränteutvecklingen och utvecklingen på kreditmarknaden bidrog positivt till avkastningen.

Marknadsutveckling
De långa räntorna föll tillbaka något i mars. Den amerikanska 10-åriga statsräntan sjönk 5 punkter för att avsluta månaden på 4,2 procent, medan den tyska motsvarigheten sjönk 11 punkter för att sluta på 2,3 procent. Inflationen fortsätter att sjunka sakta men säkert i eurozonen och i USA, men positiva makroekonomiska nyckeltal gör det tydligt att centralbankerna inte har bråttom att börja sänka styrräntan. Federal Reserves (Fed) senaste ”dot plot” från centralbanksmötet i mars indikerar tre räntesänkningar på vardera 25 punkter under 2024. Det är ungefär i linje med vad som är inprisat på räntemarknaden. Förväntningarna på räntesänkningar är högre i Sverige och i eurozonen, där det finns en stor sannolikhet för att de första räntesänkningarna kommer i juni.

Mars fortsatte med hög emissionsaktivitet på den europeiska kreditmarknaden. I European investment grade-indexet var det första kvartalet det näst mest hektiska kvartalet någonsin sett till emissioner. Trots ett stort utbud av nya obligationer och att Europeiska centralbanken inte längre är en köpare kvantitativa lättnader, har marknaden absorberat dessa stora volymer samtidigt som riskpremierna på kreditmarknaden har sjunkit. Det är ett styrketecken.

Två nya gröna obligationer
I mars deltog ODIN Sustainable Corporate Bond i emissionen av en 5-årig grön obligation från TOMRA. TOMRA är ett ledande globalt företag inom återvinningssystem för dryckesförpackningar och avancerade lösningar för återvinning av metall och avfall samt sortering av livsmedel. Från den egna verksamheten siktar företaget på nollutsläpp till 2050, en 80-procentig minskning av utsläppen från operativa transporter och användning av 100 procent förnybar energi till 2030. TOMRAs produkter och teknologier är avgörande för vägen mot en mer cirkulär ekonomi. Investeringen stärker därmed fondens fokus på cirkulär ekonomi som en viktig hållbarhetsfråga.

I mars deltog även ODIN Sustainable Corporate Bond i primäremissionen av en 6,5-årig grön senior non-preferred obligation från Banco De Sabadell. Sabadell är Spaniens fjärde största bankkoncern med verksamhet i över 20 länder genom en rad varumärken och dotterbolag. Sedan banken började emittera gröna obligationer har 100 procent av pengarna gått till att finansiera projekt för förnybar energi, framför allt inom vind- och solkraft. Bankens allokering är tämligen unik i banksammanhang och bidrar inte minst till fondens hållbarhetstema förnybar energi och energieffektivisering.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.