Förvaltarkommentar ODIN Sustainable Corporate Bond januari

ODIN Sustainable Corporate Bond hade en positiv avkastning i januari.

Marknadens utveckling
De långa räntorna tickade åter svagt uppåt efter kraftiga nedgångar under fjolårets sista månader. Den amerikanska 10-åriga statsräntan steg 3 punkter för att avsluta januari på 3,9 procent, medan den tyska motsvarande räntan steg 14 punkter för att sluta på 2,2 procent. Vi gick in i 2024 med marknadens förväntningar om 6-7 räntesänkningar under året, vardera på 25 punkter, både i euroområdet och i USA. Centralbankerna själva har signalerat betydligt färre räntesänkningar, och makroekonomiska data som har dykt upp på senare tid stöder detta. Vi har därför sett en omprissättning där marknads-aktörerna nu förväntar sig några färre, men ändå flera räntesänkningar i år. Finansmarknaderna räknar fortfarande med en mjuklandning i ekonomin där inflationen kommer ner och konjunkturen blir något svagare.

Det nya året har inletts med hög aktivitet på kreditmarknaden och många nya transaktioner i primärmarknaden. De europeiska kreditmarginalerna steg i januari, efter en god utveckling mot slutet av 2023.

Investerar i två nya obligationer
I januari deltog ODIN Sustainable Corporate Bond i emissionen av en 3-årig grön obligation från Íslandsbanki. Íslandsbanki är en av de tre största affärsbankerna på Island och erbjuder både retailbanking, investeringstjänster, företagskunder och kapitalförvaltning. Banken är en av grundarna av Net-Zero Banking Alliance och siktar på en koldioxidneutral låneportfölj senast 2040. Medlen från obligationen kommer att användas för att (re)finansiera gröna och/eller sociala lån inom kategorierna: gröna byggnader, hållbara transporter, energieffektivitet, resursförvaltning och miljöskydd, utbildning, hälso- och sjukvård, bostäder till överkomliga priser, sysselsättning och socioekonomiska framsteg och egenmakt. Obligationen bidrar till flera av fondens mål, bland annat

  • förnybar energi och energieffektivitet
  • ett lågt koldioxidavtryck
  • hälsa, livskvalitet och social inkludering.

ODIN Sustainable Corporate Bond investerade också i januari i en senior icke-säkerställd obligation från British Telecom (BT) Group. BT Group är ett multinationellt telekommunikationsföretag och är den största leverantören av fast telefoni-, bredbands- och mobiltjänster i Storbritannien. Företaget siktar på nettonollutsläpp från den egna verksamheten senast 2031 och från hela leveranskedjan till 2041. BT:s elbehov har tillgodosetts med 100 procent förnybar energi sedan 2020. Eftersom majoriteten av BT:s totala utsläpp kommer från leverantörskedjan ställer företaget krav på vetenskapligt baserade nettonoll för leverantörer av stora kontrakt, implementerar hållbarhetskontraktsklausuler för nyckelleverantörer och använder en hållbarhetsviktning på 15 procent i inköpsbeslut. Obligationen bidrar bland annat till fondens mål om ett lågt koldioxidavtryck.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.