Förvaltarkommentar ODIN Sustainable Corporate Bond april

ODIN Sustainable Corporate Bond hade en negativ avkastning i april, men gick bättre än jämförelseindex.

De långa räntorna steg i april. Den amerikanska 10-åriga statsobligations-räntan steg hela 48 punkter och slutade månaden på 4,7 procent, medan motsvarande tyska ränta steg 29 punkter och slutade på 2,6 procent. Inflationen i USA och i eurozonen har fallit tillbaka markant från toppen, men ligger fortfarande över målet på 2 procent. Federal Reserve (Fed) varnar för att räntesänkningarna kan komma senare än vad som tidigare indikerats, och marknaden förväntar sig nu endast en till två räntesänkningar i USA under 2024, jämfört med så många som sju vid årsskiftet 2023/2024. Fedchefen Powell är tydlig med att Fed inte kommer att sänka räntan förrän de har en tro på att inflationen är på väg hela vägen mot målet. Förväntningarna på ränte-sänkningar är högre i eurozonen där en betydande sannolikhet är inprisad att den första räntesänkningen kommer i juni.

April fortsatte med god emissionsaktivitet på den europeiska kreditmarknaden. Marknadsutvecklingen var dock blandad och kreditmarginalerna ökade generellt något under månaden.

Investering i två nya gröna obligationer
I april investerade ODIN Sustainable Corporate Bond i en ny grön 5-årig obligation från Nacka kommun. Nacka är en kranskommun till Stockholm med 109 000 invånare. Kommunen har en god tillväxt och planerar satsningar på hållbara transporter, bland annat genom att finansiera projekt kring tunnelbaneutbyggnaden i kommunen, och satsningar på energieffektiva byggnader som skolbyggnader och idrottshallar. Investeringen bidrar därmed både till frågan om hållbara transporter och infrastruktur och till frågan om förnybar energi och energieffektivitet.

Fonden investerade även i en grön 6-årig obligation utgiven av NorgesGruppen. NorgesGruppen är en av Norges största dagligvarukoncerner med lokalt välkända varumärken som Kiwi, Meny, Spar och Joker inom dagligvaruhandeln, Deli de Luca, MIX och Jafs inom servicehandeln samt grossistföretaget ASKO. Vid utgången av 2023 hade bolaget allokerat över 2,6 miljarder norska kronor i gröna byggnader från medel från gröna obligationer. Företaget har också investerat 271 miljoner norska kronor i vindkraft och 48 miljoner norska kronor i vätgasanläggningar och vätgaslastbilar. Investeringen bidrar därmed särskilt till fondens tema förnybar energi och energieffektivisering.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.