Förvaltarkommentar ODIN Sustainable Corporate Bond oktober 2023

ODIN Sustainable Corporate Bond gav en positiv avkastning i oktober.

Marknadens utveckling
Europeiska långräntor var relativt stabila, medan de amerikanska långräntorna fortsatte att stiga under månaden. Den amerikanska 10-åriga statsräntan var upp och nådde 5 procent, men föll tillbaka något igen mot slutet av oktober. Trots marknadens uppfattning att räntorna bör vara ”higher for longer” tror de flesta marknadsaktörer att Fed nu är klar med att höja räntorna. Samma sak gäller i euroområdet. Här prisar räntemarknaden in att styrräntan nu har toppat.

Kreditmarknaderna kännetecknas av högre refinansieringskostnader för företag som måste låna pengar på obligationsmarknaden. Antalet företag som får problem och går i konkurs har ökat något och kreditmarginalerna som företagen måste betala på sina obligationer steg i oktober. Centralbanker är inte längre köpare av kreditobligationer och förändringar i balansen mellan utbud och efterfrågan pressar upp kreditmarginalerna. Vi ser dock goda möjligheter inom investment grade-segmentet, där bolagen generellt står väl rustade för att möta en period av utmanande finansiella förhållanden.

Ökad satsning på gröna obligationer
ODIN Sustainable Corporate Bond gjorde inga nya investeringar i oktober men valde i stället att öka sin position i en befintlig grön obligation från den italienska bankkoncernen Intesa Sanpaolo. Medlen från obligationen används för (re)finansiering enligt de sex gröna kategorierna i bolagets ramverk för gröna och sociala obligationer (2022);

  • förnybar energi
  • energieffektivitet
  • hållbara transporter
  • gröna byggnader
  • cirkulär ekonomi och
  • hållbar mark/skogsbruk.

Tilldelningen av medlen, liksom deras positiva effekt, kommer inte att redovisas av bolaget förrän nästa år.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.