Förvaltarkommentar ODIN Small Cap mars

Mars fortsatte upp precis som februari och blev en avkastningsmässigt stark månad.

Fonden uppvisade bra absolutavkastning men efter en mycket bättre utveckling än index i februari så följde fonden inte riktigt med indexavkastningen i mars. De bolag som utvecklades bäst under månaden var CTT Systems samt fastighetsbolagen medan bolagen med fokus på medicinsk utrustning utvecklades svagare.

Under månaden fick vi förtroendet att förvalta ett större kapital för en välrenommerad stor kund vilket var mycket glädjande. I samband med inflöden har vi därför ökat brett i hela fonden, men främsta ökningarna var i Wihlborgs, Bravida och Catena medan vi minskade något i MedCap efter en fantastisk utveckling. 

Starkast kursutveckling uppvisade Catena följt av CTT Systems och Wihlborgs. I CTT Systems sålde en av huvudägarna (Collins) hela sitt innehav och det kom därmed in nya ägare som sannolikt efter den affären fortsatte att köpa i marknaden. Fastighetsbolagen gynnades av en ökad förhoppning om lägre räntepress och handlades upp brett under månaden. Sämst kursutveckling hade Medistim, Fortnox och NCAB.

Under månaden har fokus flyttats från rapportsäsongen till bolagsbesök vilket är något av höjdpunkterna i arbetet som förvaltare. I början av månaden var vi i södra Sverige och besökte innehaven i portföljen med början hos HMS Network i Halmstad och Troax och Thule i Hillerstorp utöver andra intressanta bolag som vi följer kontinuerligt. Det är slående vilken hög automationsgrad som råder i de svenska verksamheterna – vilket förvisso är en förutsättning för lokal produktion. Veckan därpå åkte vi till Silicon Valley för att få insikt i hur de senaste tekniktrenderna kan påverka vår omvärld framöver. En intressant insikt var att Teslas mjukvara för självkörning i version 12 var helt skriven av ett AI som tränats på videofilmer från alla bilar som är ute på vägarna. Det innebar att man hade slängt ut all den mjukvara som man utvecklat i 11 generationer och i stället ersatt den med en AI-utvecklad mjukvara som tog 6 månader att utveckla och hade 90 procents färre kodrader. AI börjar komma alltmer och de bolag som sitter på relevant data kan ta stora kliv framåt ifall de vågar nyttja den på rätt sätt framöver. Därefter passade vi på att besöka OEM International i Tranås och deras logistik-anläggning som gav oss insikter i hur bolaget kunnat uppvisa den fantastiska utveckling som man åstadkommit. Utöver det var vi bland annat i Kiruna i LKABs gruva 1365 meter under gruvtoppen och blev imponerade över den otroliga apparat som verkar därunder med stöd av många av våra fina svenska bolag, antingen i form av direkta leverantörer eller underleverantörer. Vi har även passat på att besöka ett antal potentiella kandidater under månaden. Sammanfattningsvis en mycket givande månad med många insikter avseende bolagens historiska prestation och nuvarande position. Allt för att vi ska kunna bedöma ifall nuvarande prissättning är rimlig eller ej.

Efter en reseintensiv månad så kan vi konstatera att det finns ett fantastiskt företagande i vårt avlånga land och det skapas oerhörda värden av alla de engagerade och dedikerade medarbetarna i våra välskötta bolag. Det är lätt att vara stolt över den kraft som finns i de starka bolagskulturerna och de förbättringar de åstadkommer för oss alla i vår vardag via deras produkter eller tjänster.

Vi fortsätter som alltid att fokusera på att minimera nedsidan genom att leta efter risker, för att därigenom maximera det långsiktiga värdeskapandet som våra fina innehav bidrar med.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.