Förvaltarkommentar ODIN Small Cap maj

Efter en svag april blev maj en stark månad avkastningsmässigt, i både absoluta och relativa termer.

Marknaden har fortsatt att premiera mindre bolag framför större vilket gynnat fonden under månaden. Merparten av bolagen i fonden rapporterade under april men det har fortsatt att komma ytterligare rapporter från åtta innehav under maj månad.

Under maj har vi minskat innehavet i Bergman & Beving. Aktien är upp 50 procent i år och vi väljer därför att moderera vikten något. Vi har även sålt hela vårt innehav i Lemonsoft. Vi var med i noteringen av bolaget och har även varit aktiva ägare genom vårt arbete i valberedningen. Bolaget har haft en utmanande period på grund av en tuff situation för kunderna i Finland som de levererar mjukvarulösningar till. Bolaget har haft en mycket liten vikt i fonden och vi äger ett antal andra mjukvarubolag så vi väljer att kliva av, och möjliggöra för andra investeringar som diversifierar fonden bättre framöver.

Starkast kursutveckling under månaden uppvisade MedCap och OEM International, medan den svagaste kursutvecklingen kom från ALM Equity, och Vitec. MedCap som är ett av de bolagen med bäst kursutveckling hittills i år rapporterade återigen fina siffror i början av månaden. Assistive Tech-delen växte bra vilket kompenserade för den lite svagare utvecklingen inom melatoninaffären, vilken möter större konkurrens i UK i nuläget. OEM International som rapporterade fina siffror i slutet av april utvecklades starkt under maj utan att några nyheter publicerades. ALM Equity rapporterade i slutet av månaden. Rapporten indikerade att det finns bra värden i möjligheten att konvertera boenden till bostadsrättsföreningar givet att marknaden för bostäder fortsätter att förbättras. 

Rapportsäsongen som var som intensivast i april fortsatte i ett lugnare tempo under maj då åtta bolag rapporterade. Därmed är det bara Sectras rapport i juni som återstår av rapportperioden för det första kvartalet. Av de bolag som rapporterade under månaden så var det tre som kom in lite sämre än marknadens förväntningar, två som kom in i linje med förväntningarna och tre som kom in bättre än förväntat. Bland de bolag som hade det lite mer utmanande så var det bolag som Bergman & Beving där den organiska tillväxten var svag bland annat beroende på Workplace safety och Hanza där det senaste förvärvet Orbit one tyngde. Bland de som kom in bättre än förväntat så uppvisade Absolent starka siffror i Americas och Industrial och Bredband2 uppvisade fina kundintagssiffror och ytterligare marginalförbättringar tack vare synergier från förvärv. Vaisala som rapporterade i början av månaden hade redan vinstvarnat, så rapporten i sig var ingen överraskning. I slutet av månaden fick de dock den största ordern någonsin på 25 MEUR för 18 väderradars till Spanien. Lagercrantz kom in i linje med förväntan där de uppvisade starka marginaler men lite svagare organisk tillväxt. Överlag fortsätter bolagen att vara positiva till framtiden och kassaflödena är lite starkare än förväntat medan försäljning, marginaler och revideringar varit som förväntat.

I takt med att rapportsäsongen ebbat av så har vi återigen gett oss ut på vägarna för att besöka intressanta verksamheter som innehav, kandidater eller kunder till våra innehav. Ett mycket intressant besök under månaden var Site Zero i Motala som är världens största plaståtervinningsanläggning där 1000 plastförpackningar i sekunden sorteras. Detta möjliggörs av 60 st så kallade NIR-läsare från ett av våra senaste innehav Tomra. Det blev uppenbart att det är väldigt viktigt att vi alla sorterar plasten i soporna så att Svensk Plaståtervinning kan fortsätta att möjliggöra ett cirkulärt flöde av plast. Vårt fokus är som alltid att sätta samman en portfölj av många olika drivkrafter som kompletterar varandra och balanserar värdeutvecklingen över tid och ökar möjligheterna för långsiktigt värdeskapande.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.