Förvaltarkommentar ODIN Small Cap februari 2024

De bolag som utvecklades bäst under månaden var de som rapporterade bra siffror för det fjärde kvartalet.

Februari blev en avkastningsmässigt stark månad, med både bra absolutavkastning samt avsevärt bättre utveckling än jämförelseindex. De bolag som utvecklades bäst under månaden var de som rapporterade bra siffror för det fjärde kvartalet. Under månaden rapporterade 27 av 35 innehav, så fokus var återigen på bolagens operationella utveckling.

Vi har gjort ett antal mindre justeringar under månaden då vi bland annat har minskat våra innehav något i Lagercrantz och HMS Networks. Vi har även köpt in ett nytt innehav i det norska bolaget Tomra.  

Vi har följt Tomra under en längre tid men inte varit investerade tidigare. Bolaget, som för de flesta är mest välkänt för sina pantapparater, är en teknikleverantör inom återvinning och sortering. Bolagets apparater möjliggör ett mer cirkulärt samhälle där befintliga resurser kan återanvändas så effektivt som möjligt. Bolaget har efter många framgångsrika år genomgått en lite tuffare period och vi är ödmjuka för att det kan ta tid att vända skeppet helt varför vi har börjat med en försiktig investering på 1 procent av fondens medel.

Under månaden har fokus legat på rapportsäsongen som nu nästan är avslutad. Av portföljens 35 innehav så återstår endast Sectras rapport som kommer i början av mars. I samband med bolagens rapporter så har vi även passat på att ha enskilda möten med en stor mängd av våra innehav för att få en summering av hur bolagen har utvecklats det senaste året utifrån den strategiska planen, operationella utvecklingen och på vilka sätt man förbättrat sig utifrån olika ESG-faktorer. För att summera rapportperioden hittills så har 10 rapporter varit bättre än väntat, 14 rapporter varit i linje med förväntningarna, och 9 rapport varit svagare än väntat. Den största rapportbesvikelsen under februari var Engcon som på grund av ett byte av IT system inte lyckades leverera produkter i den grad kunderna efterfrågade samt uppvisade en underliggande svagare efterfrågan. cBrain och Fortnox rapporterade mycket bra resultat. Det uppskattade marknaden och de två aktierna var de som utvecklades bäst under månaden tillsammans med Chemometec vars underliggande marknad uppvisade förbättring.

Överordnat har det varit en rapportperiod där bolagens leverans varit i linje med förväntan men där marknaden valt att tolka utfallen lite bättre vilket resulterat i en bra månad avkastningsmässigt. Försäljningen och vinsten har i genomsnitt varit i linje, medan kassaflödena har varit desto bättre på grund av bland annat minskade lagernivåer. Bolagen fortsätter att leverera bra operationellt vilket har varit och fortsätter att vara vårt huvudfokus.

Vi arbetar hårt och metodiskt för att se till att fonden har rätt innehav långsiktigt och att de är viktade på rätt sätt utifrån de lite mer kortsiktiga förutsättningarna för respektive bolag. Våra bolag fortsätter att leverera bra resultat och deras starka positioner visar att de klarar av att fortsätta att skapa bra långsiktiga värden för våra andelsägare. Vi är fortsatt övertygade om att fonden är investerad i välskötta bolag som vi kan vara stolta ägare av. När vi nu lägger rapportsäsongen bakom oss så blir det ofta ett lite större fokus på olika makrofaktorer i marknaden. Vi behåller dock fortsatt fokus på operationell utveckling och har bokat in en stor mängd bolagsbesök där vi får möjlighet att möta de som verkligen skapar värde i bolagen. Det är där och i vår analys utifrån ODIN-modellen vi bedömer att vi gör skillnad för våra andelsägare. Vi fortsätter som alltid att fokusera på att minimera nedsidan genom att leta efter risker, för att därigenom maximera det långsiktiga värdeskapandet som våra fina bolag bidrar med.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.