Förvaltarkommentar ODIN Small Cap april

Efter ett starkt mars blev april en avkastningsmässigt svagare månad, både i absoluta och relativa termer.

Första halvan av månaden präglades marknaden än en gång av oro kring räntor och inflation, och småbolagen utvecklades återigen svagare än börsen som helhet. Mot slutet av månaden har dock rapportsäsongen äntligen kommit i gång och fokus från marknaden skiftar därmed alltmer mot den fundamentala utvecklingen i bolagen, vilket vi uppskattar.

Förändringar i fonden
Under månaden har vi sålt innehaven i Bravida och Chemometec samt tagit in Wallenstam som ett nytt innehav. Vi har ökat i Avanza, Catena, Fortnox och Nordnet samt minskat i CTT och Hemnet. Vi ökade vår position i Bravida något under mars men i början av april framkom det att en kund hade hävt sitt avtal med dem pga överfakturering. Detta var helt ny information som vi blev tvungna att ta ställning till. Vår grundfilosofi är att vi vill vara stolta ägare av välskötta bolag, vilket gör att vi väljer att ställa oss vid sidlinjen i nuläget. I Chemometec så väljer vi att sälja vår sista del av innehavet efter att det för vår del varit lite för turbulent i ledningen. Vi har under en längre tid följt Wallenstam och imponerats av bolagskulturen som skapat fina värden över tid. Vi väljer därför att ta en första mindre position för att ta del av det värdeskapande som Wallenstams starka team skapar, även i mer utmanande tider, och ser fram emot att följa bolaget ännu närmare framöver. Det innebär att fonden har innehav inom fastigheter i Catena med inriktning mot lager och logistik, Wihlborgs med inriktning på kontor i Malmöregionen samt Wallenstam med inriktning på bostäder och kontor främst i Göteborg och Stockholm.

Starkast kursutveckling under månaden uppvisade MedCap och Bredband2, som inte rapporterat än, medan den svagaste kursutvecklingen kom från ALM Equity, cBrain och Bufab. Bufab redovisade en lägre omsättning och resultat än väntat. Aktieutvecklingen i cBrain fick ett bakslag under månaden efter en period av mycket stark utveckling. ALM Equity gjorde under månaden en emission för att finansiera samgåendet med Svenska Nyttobostäder samt skapa flexibilitet på balansräkningen. Vi deltog inte i emissionen. 

Första kvartalets rapporter
Rapportsäsongen som började i april medförde att 25 av fondens 34 innehav presenterade siffror för det första kvartalet. Av de bolag som hittills rapporterat var det sju bolag som kom in lite sämre än marknadens förväntningar, elva som kom in i linje med förväntningarna och sju som kom in bättre än förväntat. Två av bolagen som hade det lite mer utmanande var Bufab och Troax där den generella konjunkturen tynger. Bland de som kom in bättre än förväntat uppvisade Nordnet starka volymer bland mäkleriet och Green Landscaping gynnades av extra mycket arbete pga snöfall under kvartalet. MIPS kom in lite sämre än förväntat men togs emot positivt av marknaden pga att man fokuserar på att vändningen i kund-efterfrågan verkar vara nära. Mycronic som vi tog in i slutet av förra året levererade en fin rapport och fortsatte att vinna ordrar under månaden. Överlag fortsätter bolagen att vara positiva till framtiden och kassaflödena är lite starkare än förväntat. Åtta rapporter återstår under maj och Sectras rapport i början av juni.

Vi ser fram emot de sista rapporterna och ytterligare dialog med bolagen, samt fortsatta bolagsbesök ute i verkligheten där värdena skapas. Vi fortsätter som alltid att fokusera på att minimera nedsidan genom att leta efter risker. Vårt mål är att maximera det långsiktiga värdeskapandet som våra fantastiska innehav bidrar med. Att sätta samman en portfölj av många olika drivkrafter som kompletterar varandra balanserar värdeutvecklingen över tid och ökar möjligheterna för långsiktigt värdeskapande.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.