Förvaltarkommentar ODIN Micro Cap mars

Efter en bra start på året fortsatte fonden upp kraftigt i mars och ligger före index hittills i år.

Index gick också starkt i mars, drivet av generell optimism på marknaden och hopp om att räntesänkningar närmar sig.

Uppgången i mars har varit relativt bred i fonden, med bolag som Harvia, VBG och Talenom i toppen. I februari kom Harvia med en stark rapport och aktien har fortsatt att gå upp. Vi ser god potential i Harvias internationaliseringsresa och är imponerade över hur bolaget hanterat en tuffare period försäljningsmässigt med god lönsamhet. Organisk tillväxt har vänt upp samtidigt som marginal-utvecklingen är stark. Framgång i bland annat USA bäddar för en bra framtida lönsam tillväxt. Harvia är fondens största innehav då vi ser en god potential på lång sikt och även i närtid, till en attraktiv värdering.

Novotek är ett nytt bolag vi har köpt in i portföljen under månaden. Bolaget är en återförsäljare och specialist på automationsmjukvara och industriell IT till tillverkande bolag, exempelvis är GE Digital en stor leverantör till Novotek där bolaget är en viktig partner för dem på utvalda marknader. Intäkterna består av både konsulttjänster, återförsäljning av mjukvaror och från löpande drift när mjukvarorna är installerade. Det bidrar till stabilitet i intäktsbasen och bolaget har en lång historik av god lönsamhet. Med nettokassa är balansräkningen stark och multiplar på nuvarande intjäning är låg. Genom utvalda förvärv under de senaste åren har bolaget breddat sin verksamhet i Europa och vi ser en god potential till lönsam tillväxt i rimlig takt på lång sikt.

Lite svagare utveckling under månaden hade exempelvis NOTE och Genovis. Det har inte kommit några egentliga nyheter i NOTE mer än att vi upplever sentimentet kring kontraktstillverkare som lite avvaktande i en svårbedömd konjunktur.

Genovis är ett av fondens minsta innehav då vi tyckt att risken har varit något förhöjd. Q4 rapporten var åt det svagare hållet och i mars avslutades ett licensavtal kring ett av bolagets enzym. Vi ser potential för bolaget att hitta en ny partner till det enzymet med spännande applikation inom genterapi, samtidigt som grundaffären inom enzymer för analys av biologiska läkemedel är en fortsatt fin affär över tid, men vi är ödmjuka på kort sikt.

Under månaden ökade vi i Novotek och minskade i Medcap.

Vi har fått ytterligare inflöden under årets första månader och vi tackar för förtroendet. Vi gör vårt yttersta för att leverera avkastning till våra kunder, genom att investera i välskötta bolag som vi kan vara stolta ägare av på lång sikt.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.