Förvaltarkommentar ODIN Micro Cap maj

Maj blev en mycket stark månad både för fonden och index.

Det råder ingen tvekan om att sentimentet är starkt och att marknaden som helhet fortsätter att utvecklas väl, särskilt mindre bolag. Index utvecklades starkare än fonden under maj, men fonden ligger fortfarande en bit före hittills i år.

Bäst utveckling under månaden hade Momentum group och Ependion. Efter en svag utveckling i samband med Q4-rapporten återhämtade sig Ependion efter att de rapporterat sin Q1 rapport, där det mesta i bolaget ser sekventiellt bättre ut. Momentum group fortsätter att leverera stabila resultat och framgångsrikt förvärva mindre bolag. Även Genovis såg en god utveckling efter att varit pressad kursmässigt tidigare under året.

Profoto och XANO hade sämst utveckling under månaden. I båda fallen var rapporterna åt det svagare hållet. Profoto har produktlanseringar under året som vi ser fram emot och med potential att driva tillväxt. Marknaden för XANO är fortsatt tuff på flera håll. Bland annat då marknaden blev överinvesterad i automation inom livsmedel och burkar under pandemin.

Vi har köpt in Alligo till fonden under månaden. Alligo består av Swedol och Tools kedjan och har en stark marknadsposition i Norden, särskilt bland mindre hantverkare. Vi ser ett intressant butikskoncept med en hel del starka egna varumärken, marginalpotential i gamla Tools och mindre förvärv som lockande i kombination med låg värdering. Under månaden har vi även ökat i Novotek och Note. 

Vi har under maj sålt Lumenradio. Bolaget går igenom en tuff period, vilket i sig inte är en anledning att sälja eftersom vi är långsiktiga. Vi hade dock velat se mer kontinuitet i ledningsgruppen under denna period, och i samband med VD:s avhopp under månaden valde vi att sälja och stå vid sidan under en period. Vi har även sålt vårt innehav i VBG helt, då bolaget har blivit för stort. Vi letar nya investeringsmöjligheter i mindre bolag.

Vi har även minskat lite i både Tobii Dynavox och Momentum group som båda har utvecklats starkt. Under månaden expanderade Apple sitt erbjudande på hjälpmedelsområdet, där ögonstyrningsteknik är en del. Apple är en partner till Tobii Dynavox och vi ser inte nödvändigtvis att lösningarna kommer konkurrera. I våra ögon är barriärerna till bolagets affär inte främst teknikrelaterade utan snarare i produktmässiga anpassningar för att passa brukare och att hantera sjukvårdssystemet. Nyheten kan vara både positiv och negativ för bolaget på sikt. Efter vår minskning väger bolaget cirka 3 procent i portföljen, en medelvikt. 

I vanlig ordning har vi fortsatt göra bolagsbesök under maj. Under månaden hade vi vägarna förbi Jönköpingstrakten, där vi besökte t.ex. XANO industri. Ett annat intressant besök under månaden var Site Zero i Motala som är världens största plaståtervinningsanläggning där 1000 plastförpackningar i sekunden sorteras. På Site Zero fick vi också se produkter från vårt innehav Firefly. Brandrisken är hög på grund av t.ex. batterier som ibland åker med t.ex. i leksaker. Fireflys produkter blir därför mycket viktiga. Vi besökte även Firefly på deras kontor under månaden där vi fick chansen att lära känna nya VD samt tacka av gamla VD som jobbat 44 år på bolaget.

Vi fortsätter som alltid att fokusera på välskötta bolag som vi kan vara stolta ägare av på lång sikt.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.