Förvaltarkommentar ODIN Micro Cap februari 2024

Det är glädjande att fondens positiva utveckling är driven av en stark rapportperiod för flera bolag i fonden.

Fonden fortsatte upp under månaden och är på plus i både absoluta och relativa termer i februari och hittills i år. Detta samtidigt som mikrobolagsindex har gått ner något. Det är glädjande att fondens positiva utveckling är driven av en stark rapportperiod för flera bolag i fonden. Flera av fondens hälsovårdsbolag har haft en extra stark utveckling under månaden.

Harvia, Cellavision och Tobii Dynavox är några av fondens största vikter och har bidragit mest till den positiva utvecklingen i februari, drivet av ett positivt nyhetsflöde. Cellavision annonserade ett förlängt och fördjupat samarbetsavtal med bolagets största distributionspartner, Sysmex. Relationen till Sysmex är oerhört viktig för Cellavisions försäljning globalt och nyheten mottogs positivt av marknaden. Bolagets Q4 rapport var också stark med både tillväxt och förbättrad lönsamhet. Vi har av riskhanteringsskäl minskat i Cellavision i februari men bolaget kvarstår som en av fondens största innehav.

Bastuföretaget Harvia rapporterade starkt och är fondens största innehav. Vi ser god potential i Harvias internationaliseringsresa och är imponerade över hur bolaget hanterat en tuffare period försäljningsmässigt med god lönsamhet. Organisk tillväxt har vänt upp nu samtidigt som marginalutvecklingen är stark och framgång i bland annat USA bäddar för framtida lönsam tillväxt. Vi har under månaden ökat i Harvia då vi ser god potential på både lång och kort sikt till attraktiv värdering.

Tobii Dynavox rapporterade återigen en stark rapport med tillväxt och lönsamhetsförbättring. I samband med deras kapitalmarknadsdag höjdes både tillväxtmål och utdelningsmål. Bolaget verkar på en underpenetrerad marknad globalt och det är extra glädjande att bolagets ökande försäljning går hand i hand med att fler personer med funktionsnedsättning får möjlighet att kommunicera med sin omvärld tack vare deras verktyg.

Hanza, Lumenradio och Genovis bidrog negativt till fondens utveckling. Lumenradio och Genovis rapporterade åt det svaga hållet. Vi upplever viss oro på marknaden kring kontraktstillverkare nu i sämre konjunktur vilket också påverkat Hanzas aktiekurs. Även om rapporten var stabil syns även en långsammare tillväxt i deras siffror.

Vi använde ett större inflöde under början av månaden till att jämna ut portföljen och därmed minska relativt i några innehav som har utvecklats mycket starkt och blivit stora vikter. Under månaden ökade vi i Harvia, Gofore och XANO. Vi har sålt aktier i Cellavision som nämndes ovan och i Lumenradio som nu är en av våra minsta vikter på grund av kortsiktigt förhöjd risk i våra ögon. Vi har också sålt hela vårt innehav i Cbrain då aktien har gått upp kraftigt och blivit för stor sett till marknadsvärde. Vi letar därför nya möjligheter i mikrobolagsuniverset och fortsätter att äga Cbrain i ODIN Small Cap.

Vi har fått ytterligare inflöden under årets första månader. Vi tackar för förtroendet och gör vårt yttersta för att leverera avkastning till våra kunder genom att investera i välskötta bolag som vi kan vara stolta ägare av på lång sikt.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.