Förvaltarkommentar ODIN Micro Cap april

Efter en stark inledning på året fortsatte fonden upp i april.

Fonden har gått bättre än index både under månaden och hittills i år. Marknaden i sin helhet hade en lugnare utveckling under april efter en stark utveckling under mars. Rapportsäsongen inleddes under senare delen av april och bidrog till positiv utveckling både för fonden och index.

Det är glädjande att bolagen i ODIN Micro Cap hittills har rapporterat stabila siffror trots att konjunkturen har sett en inbromsning. Vi ser fortsatt god tillväxt i flera av våra hälsovårdsbolag. I övrigt är bilden något splittrad men det är tydligt att tillväxten bromsar in för de flesta bolagen. Jämfört med analytikers förväntningar är det dock inga större avvikelser, av de 19 bolag som har rapporterat bedömer vi att majoriteten har rapporterat i linje med förväntningarna, och en handfull bolag sticker ut med bättre eller sämre resultat.

Bäst aktiekursutveckling under månaden såg vi i VBG, MedCap och Stille. Både VBG och Stille hade bra rapporter. VBG, trots sin delvis cykliska exponering, rapporterade en stark tillväxt om 15 procent organiskt. Detta är drivet av affärsområdet Mobile Thermal Solutions med särskilt hög efterfrågan på bolagets klimatsystem i USA, medan övriga delar ser ett relativt stort organiskt tapp. Även om den fina utvecklingen är glädjande har vi valt att minska lite kontinuerligt i VBG, då vi tycker uthålligheten i tillväxten är något svårbedömd. Stille rapporterade god underliggande tillväxt och marginaler och det var också det första kvartalet det stora förvärvet Fehling var konsoliderat. MedCap har inte rapporterat ännu.

Svagast utveckling såg vi i några av våra minsta innehav, Genovis, Upsales och Hanza. ARR utvecklingen står fortfarande och stampar i Upsales, men med en ny säljorganisation på plats i början av året är bolagets och våra förväntningar att tillväxten kan börja ta fart framöver. Hanza och Genovis har inte rapporterat ännu. Sentimentet kring kontraktstillverkare och Hanza på börsen har varit åt det sämre hållet i början av året. Genovis utveckling präglas fortsatt av det förlorade licensavtalet som vi kommenterade i förra månadsbrevet.

Förändringar i fonden
Under månaden har vi minskat i Harvia för att hantera en stor vikt, men bolaget kvarstår som fondens största innehav. Vi har också minskat något i VBG. Vi har ökat något i Rejlers, Cellavision och Exsitec.

Vi har fått ytterligare inflöden under årets första månader och vi tackar för förtroendet och gör vårt yttersta för att leverera avkastning till våra kunder, genom att investera i välskötta bolag som vi kan vara stolta ägare av på lång sikt.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.