Förvaltarkommentar ODIN Global oktober 2023

Under oktober upplevde de globala aktiemarknaderna en fortsatt nedgång.

Under oktober upplevde de globala aktiemarknaderna en fortsatt nedgång. Räntan på tioåriga statsobligationer steg till över fem procent, vilket är en oroande milstolpe med negativ inverkan på aktier och den totala ekonomin. Samtidigt har bolagen presenterat sina resultat för det tredje kvartalet, vilket har utlöst betydande kursrörelser.

Vi är positivt överraskade över att flera av våra bolag verksamma på mer cykliska slutmarknader kan bibehålla sin rörelsemarginal. Försäljningstillväxten avtar och orderingången är svagare, men det kommer inte som någon större överraskning. De svenska industribolagen Atlas Copco, Lifco och Indutrade levererade alla drygt 15 procents omsättningstillväxt, stabila marginaler och stark kassaflödestillväxt. Aktiemarknaden har redan tagit hänsyn till en svagare utveckling och kursreaktionerna var därför positiva under rapportdagarna.

Europeiska mjukvarubolaget SAP
Våra europeiska mjukvarubolag Dassault Systèmes och SAP visar motståndskraft på en marknad som försvagats. Efter en period där SAP:s resultat påverkats negativt av övergången till molnbaserade tjänster ser bolaget ut att befinna sig i en fas där tillväxten accelererar. Tillväxten inom prenumerationsbaserade molntjänster, en ökning med 50 procent jämfört med förra året, kompenserar mer än väl för nedgången i försäljningen av engångslicenser.

Europeiska mjukvarubolaget Dassault Systèmes
Dassault Systèmes resultat drevs av deras plattform för 3D-upplevelser, som växte med hela 46 procent. Flera stora affärer har landats under det senaste kvartalet. Plattformen ger företag ett kombinerat verktyg för produktutveckling, simulering och digital tvillingteknik, vilket gör det möjligt att designa, tillverka och hantera produkter mer effektivt. Plattformen och ökade möjligheter till korsförsäljning är en viktig pelare i vår investeringstes. Den enda svaga punkten i siffrorna var affärsområdet Medidata. Dotterbolaget, som säljer mjukvara till life science- och läkemedels-sektorn, har levererat starka resultat under flera år. Under de senaste kvartalen har tillväxten bromsat in betydligt från höga nivåer.

Lägre tillväxtfas inom hälsa
Tecken på en mognare investeringscykel inom hälsa syns även i bolagen Thermo Fisher, Roche och Edwards. Efter coronapandemin och flera år av höga investeringar har vi gått in i en fas med lägre tillväxt. Vi tror att detta är väl inprisat i dessa aktier. Dessutom bör omsättningen för dessa företag stå sig relativt bra jämfört med många andra företag om ekonomin går in i en lågkonjunktur.

Microsoft och Alphabet
Förutom artificiell intelligens är molntjänster ett ämne som upptar mycket tid i styrelserummen nuförtiden. Vi är investerade i två av de tre dominerande molntjänstleverantörerna – Microsoft och Alphabet. Vi ser nu att ökad användning av artificiell intelligens också bidrar till ett ökat behov av molnkapacitet. Microsoft Azure växte med 29 procent förra kvartalet. Google Cloud växte med 22 procent. Den förstnämnda uppvisade en accelererande tillväxt och premierades med en prishöjning på 5 procent, medan den senare visade en avtagande tillväxt och straffades med 10 procents prisnedgångar. Det är stora steg för världens andra och fjärde största företag. Vi tror att Alphabets prisfall är en överreaktion.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.