Förvaltarkommentar ODIN Global nov 2023

November var en stark månad på världens börser.

ODIN Global levererade en betydande överavkastning över sitt jämförelseindex. Återigen var det ränteförväntningarna som styrde marknaden. Det började med svagare siffror än väntat på den amerikanska arbetsmarknaden, följt av inflationssiffror som var 0,1 procent svagare än väntat. Marknaden tolkade en svagare arbetsmarknad och lägre inflation som att räntehöjningarnas era är över för den här gången, med den 10-åriga amerikanska statsräntan som faller från över 5 procent till 4,3 procent.

Det positiva sentimentet påverkar främst räntekänsliga aktier, men ökar också riskaptiten generellt, vilket har haft en särskilt positiv inverkan på mindre bolag. Detta, tillsammans med goda resultat från flera av våra bolag i november, bidrog till den starka avkastningen i fonden.

British Diploma släppte siffror för räkenskapsåret 2023 med bokslut i september, som visade på 8 procent organisk tillväxt. Omsättningen ökade med hela 19 procent, inklusive ökningen genom företagsförvärv. Rörelsemarginalen slutade på rekordhöga 19,7 procent. Diploma har en ”mervärdesfördelnings-modell”, där Diploma tillför värde genom teknisk kunskap om produkter som ofta finns i ett stort antal versioner med olika tekniska specifikationer. Snabb leverans är också något som har ett stort värde för kunden. Ett exempel på det är i Diplomas Seals-affär. Här levererar de bland annat packningar som ingår i stora entreprenadmaskiner. Snabb leverans av korrekt specificerat emballage säkerställer att en byggmaskin med trasigt emballage inte står stilla för länge.

Den här månaden hade vi en unik möjlighet att besöka fem dotterbolag till Judges Scientific, som alla är baserade i områdena runt London. Sedan nuvarande VD grundade bolaget 2002 har Judges byggt upp en stark portfölj av bolag verksamma inom små och specialiserade nischer inom vetenskapliga instrument.

Det personliga engagemanget hos de chefer och medarbetare vi mötte var slående. Kulturen präglades av en stark innovationsvilja och ett stort kostnadsfokus. Här hittade vi inga överdådiga styrelserum eller matsalar. De flesta av de företag vi besökte har en årlig omsättning på mellan 5 och 10 miljoner pund, samtidigt som de är bland de globala ledarna inom sina respektive nischer. Deras marknader är relativt små, vilket naturligtvis begränsar konkurrensen från större globala aktörer.

Genom vår investering får vi exponering mot ett stort antal intressanta nischer, där bolagens position är stark och tillväxtmöjligheterna goda. Bland de företag vi träffat vill vi särskilt lyfta fram Oxford Cryosystems och THT. Oxford Cryosystems levererar kryokylare som används för att bevara stamceller och biologiska prover för analys, eller för att kyla elektronik och instrument under flygindustrin. Företagets kryokylare anses vara standarden på marknaden, och konkurrensen är nästintill obefintlig. THT specialiserar sig på design och tillverkning av kalorimetrar – instrument som används av batteritillverkare för att mäta och analysera värmeutveckling i batterier. Det är en marknad där vi förväntar oss en stabil tillväxt framöver, drivet av faktorer som ökad användning av förnybar energi och elfordon.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.