Förvaltarkommentar ODIN Global mars

Mars var ytterligare en månad med stigande börser.

Det var också ytterligare en månad med stark avkastning för de största bolagen i världsindex. Vi bevittnar ett indexrace där en allt större andel av kapitalet går till indexfonder. Mycket av detta beror på att man tittar bakåt, inte framåt, och lägger pengar i indexet eftersom det har gett en historiskt stark avkastning de senaste tio åren. Samtidigt ser vi att allt fler aktiva förvaltare köper in sig i de stora bolagen i indexet, av rädsla för att svag relativavkastning på kort sikt ska leda till att de förlorar sina jobb. Storlek och historisk avkastning trumfar värdering.

En trend som inte kommer att vara för evigt
Detta är inte en hållbar trend. Vi vet att värdering spelar roll. En väl fungerande kapitalmarknad är beroende av att investeringar söker sig till en plats där avkastningen på kapital, justerat för risk, är högst. Vi vet därför att den trend vi ser nu inte kommer att vara för evigt. Vi vet inte när trenden bryts, men vi vet att de som investerar långsiktigt i bra bolag, till ett rimligt pris, oavsett storlek i indexet, kommer att belönas i slutändan.

Nederländska IMCD var fondens största bidragsgivare i mars. IMCD har varit under press på grund av svagare efterfrågan på marknaden för specialkemikalier. Efter en period av betydande inflation, vilket är bra för IMCD som distributör, har prisutvecklingen försvagats. Det finns nu tecken på förbättring, samtidigt som marknaden fokuserar mer på IMCD:s långsiktiga möjligheter. Marknaden för distribution av specialkemikalier och ingredienser är fortfarande mycket fragmenterad. Det ligger i de stora kemikalietillverkarnas intresse att denna marknad konsolideras till ett fåtal stora distributörer med global räckvidd och god teknisk och digital infrastruktur. IMCD är mycket väl positionerat för att ytterligare stärka sin position på denna marknad.

Den svagaste bidragsgivaren under månaden var IT-tjänsteföretaget Accenture. Accenture levererade kvartalssiffror något under marknadens förväntningar och reviderade ned sin prognos för resten av året. Det är främst små, mindre kritiska projekt, som skjuts på framtiden av kunderna. Större, mer långsiktiga projekt är på gång och tillväxten i AI-projekt är hög. Accenture har nu 53 000 konsulter som är specialiserade på AI.

Vi har viktat ner i Constellation Software den här månaden. Constellation har varit fondens bästa bidragsgivare under lång tid och har vuxit sig stor i fonden. Prissättningen på aktien har ökat den senaste tiden och vi tycker därför att det är klokt att minska vikten något. Vi har fortsatt stort förtroende för bolaget och har fortsatt en betydande position som överstiger 4 procent av fonden.

Sammanslagning med ODIN Europa
ODIN Europa slogs denna månad samman med ODIN Global. Efter justeringar under månaden ser ODIN Global nu praktiskt taget identiskt ut som i början av månaden.

Vi välkomnar tidigare andelsägare i ODIN Europa som andelsägare i ODIN Global. ODIN Global drivs enligt samma filosofi som ODIN Europa, med fokus på bolag med starka konkurrensfördelar, som har bevisat att de kan skapa värde över tid. Ett globalt mandat ger fonden ett bredare universum av goda investeringsmöjligheter, samt ett större utrymme för diversifiering.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.