Förvaltarkommentar ODIN Global januari

De globala aktiemarknaderna har inlett året med vad som kan karakteriseras som försiktig optimism.

Försiktig optimism inleder året
Det stora undantaget är den kinesiska marknaden som föll kraftigt i januari. Svag ekonomisk utveckling och en nedgång på en högt belånad fastighetsmarknad har skapat osäkerhet om huruvida de kinesiska myndigheterna kan sätta in kraftfulla åtgärder som kan få fart på ekonomin igen. När det gäller den globala ränteutvecklingen förväntar sig marknaden fortfarande en betydande räntesänkning under 2024.

Rapportsäsongen
Rapportsäsongen har bara börjat men av de som har leverat tal så överraskade Microsoft och tyska SAP positivt inom mjukvara. För Microsoft drivs tillväxten främst av molnbaserade tjänster med hjälp av ökad efterfrågan inom integrerad AI-funktionalitet, som hjälper till att driva den starka tillväxt med solida rörelsemarginaler. SAP upplever också en stark efterfrågan på sina molnbaserade mjukvarulösningar, vilket inte bara visar sig i högre tillväxt utan också i förbättrad lönsamhet. Alphabet levde däremot inte riktigt upp till de höga förväntningarna, trots att deras intäkter steg med 13 procent, vilket ledde till att aktiekursen sjönk efter att kvartalsrapporten släpptes. Amerikanska Roper levererade 8 procent organisk tillväxt under årets sista kvartal, men gjorde marknaden besviken genom att endast guida för 5–6 procent organisk tillväxt under 2024. Vi bedömer att 5–6 procents tillväxt troligen är för konservativt och att det finns utrymme för Roper att leverera bättre än så.

Svagare orderingång i industrisektorn
Den svenska industristjärnan Atlas Copco gav oss en liten fingervisning om hur det ser ut inom industrisektorn. En något svagare orderingång än väntat visar att det fortfarande finns en osäkerhet kring efterfrågan framöver. Atlas Copco är dock vana vid att styra bolaget genom med- och motgångar och levererade trots något svaga marknader nära rekordmarginaler vilket imponerar.

Portföljförändringar
Under månaden ökade vi våra positioner i Beazley, Edwards Lifesciences, Dollar General och HDFC Bank. Vi passade samtidigt på att minska vår position i Constellation Software något till följd av en mycket stark kursutveckling under fjolåret. Trots minskningen är Constellation fortfarande fondens största position.

Låga värderingar i Beazley
Det brittiska specialistförsäkringsbolaget Beazley fortsätter att leverera men är i vår mening fortsatt lågt prissatt givet deras lönsamhet och tillväxtutsikter. Bolaget är dessutom högt kapitaliserat, vilket borde borga för höjda utdelningar framöver. Beazley har historiskt varit duktiga på att sälja en hög andel försäkringar på marknader där prissättningen är bra i förhållande till risken. När priserna på en marknad sjunker är de sedan snabba på att dra sig ur. Detta är fördelen med att verka som ett selektivt specialförsäkringsbolag. Vi gillar Beazleys disciplinerade förhållningssätt till de olika försäkringsmarknader där de är verksamma, vilket bidrar till ett starkt värdeskapande över tid. Ett fokus på lönsamhet framför tillväxt innebär också att man kan förvänta sig att bolaget återför mer kapital till aktieägarna under perioder då de inte får tillräckligt betalt för att teckna mer försäkringar.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.

hbspt.forms.create({ region: "eu1", portalId: "25187969", formId: "5aa8951d-a763-4fbf-a8c6-025932fd34a0" });