Förvaltarkommentar ODIN Global februari 2024

Den fina starten på året som vi bevittnade i januari fortsatte i februari.

Trots att de långa räntorna har stigit och osäkerheten om när vi får de första räntesänkningarna har ökat har de flesta börser fortsatt att stiga. Resultatsäsongen går mot sitt slut och en överlag positiv resultatsäsong är en av de saker som har bidragit till en positiv kursutveckling.

Nytt bolag i fonden
I februari investerade vi i ett nytt bolag – det amerikanska sjukförsäkringsbolaget Elevance Health. Elevance är ett av de största sjukförsäkringsbolagen i USA och försäkrar över 47 miljoner amerikaner. Företaget erbjuder en mängd olika försäkringsplaner, både privata planer som betalas av arbetsgivaren och statliga system som Medicare och Medicaid. Dessutom erbjuder Elevance i allt högre grad sina egna hälso- och sjukvårdstjänster, vilket ger dem bättre kontroll över kostnaderna och kvaliteten på sina försäkringssystem.

Elevances konkurrensfördel ligger främst i företagets storlek, och i synnerhet deras betydande marknadsandel på lokala marknader. Detta gör dem till stora köpare av hälso- och sjukvård på en viss marknad, vilket ger köpkraft och förbättrad lönsamhet. Storleken ger också låga administrativa kostnader per kund.

Vi ser den amerikanska sjukförsäkringsmarknaden som en stabil och växande marknad. Vi tror också att Elevance kan ta marknadsandelar genom ökade investeringar i sina egna hälso- och sjukvårdstjänster, vilket kommer att göra det möjligt för dem att erbjuda mer prisvärda försäkringar av hög kvalitet. Elevance tillför portföljen ett bolag med relativt stabil intjäning, som kommer att växa över tid, till ett attraktivt pris. Bolaget levererar en avkastning på eget kapital (ROE) på knappt 20 procent och är prissatt till ett P/E på 13,5. Den största risken i investeringen är regulatoriska förändringar som kan påverka bolaget negativt.

Under månaden sålde vi aktier i flera av våra mjukvarubolag efter en period av stark kursutveckling.

Beazely betalar extrautdelning
Vårt innehav Beazley, som vi skrev om i förra månadens kommentar, överraskade marknaden när de meddelade att deras combined ratio (kostnads- och skadeprocent) för 2023 slutar i mitten av 70-talet. Detta är mycket lågt (i positiv bemärkelse) och mycket bättre än deras förväntningar. Dessutom kommer företaget att betala en extra utdelning på 300 miljoner pund – utöver den ordinarie utdelningen för 2023. Vi är mycket nöjda med hur ledningen har allokerat kapital de senaste åren. De var tidiga med att ta in kapital under 2022 för att dra nytta av en stram marknad med stigande priser inom specialförsäkringar. Investeringarna har lönat sig. Nu när marknaden verkar normaliseras väljer de att betala tillbaka till sina aktieägare. Detta är fördelen med att verka som ett selektivt specialförsäkringsbolag. En viktig del av vår investeringstes är just den disciplinerade inställningen till kapitalanvändning på de olika försäkringsmarknader där Beazley är verksamt.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.