Förvaltarkommentar ODIN Global april

Bolagen fortsätter att leverera goda underliggande resultat men tillväxttakten har avtagit något.

Första kvartalet för 2024 är nu lagt till handlingarna. Vi kan konstatera att bolagen fortsätter att leverera goda underliggande resultat men att tillväxttakten – och då främst för våra industribolag – har avtagit något om än från en hög nivå. Under de senaste fem åren har våra innehav haft en oväntat hög genomsnittlig årlig vinsttillväxt på över 14 procent och en viss avmattning är därför inte oväntad. Trots fina bolagsresultat och en stark avkastning hittills i år ligger vi något efter vårt jämförelseindex vilket främst beror på att vi inte äger teknologibolagen NVIDIA, Amazon och Meta samt läkemedelsbolaget Eli Lily. Att ett fåtal aktier ligger bakom majoriteten av fondens underavkastning är ovanligt men ett resultat av den kraftiga koncentration som uppstått i globalindex de senaste åren. Hur länge ett fåtal aktier kommer dominera globalindex är svårt att sia om. Från historien vet vi att för höga värderingar, avtagande tillväxt och/eller ökad konkurrens förr eller senare bryter trenden. Vårt mål är inte att exponera fonden kortsiktigt utan förvalta en portfölj av högkvalitativa bolag med finansiell stabilitet och starka och långa tillväxtbanor.

Visa levererade fördubblat resultat
Visa
, global ledare inom digitala betalningslösningar och vårt största innehav överraskar sällan, och det här kvartalet var inget undantag. Bolaget levererade tio procents omsättningstillväxt och ett fördubblat resultat, drivet av en ökad digitalisering av betalningslösningar. I kombination med en nästintill ointaglig position inom global betalningsinfrastruktur, är grogrunden stark för ett högt värdeskapande under många år framöver. Aktien värderas dock historiskt lågt jämfört med amerikanska aktier i stort vilket är ett tecken på att ”tråkiga” affärsidéer lätt kan bli förbisedda i all AI-eufori.

Ökad effektivitet med AI i våra mjukvaruföretag
I april deltog vi på Hannovermässan, en av världens största industrimässor med 4 000 utställande bolag. En av höjdpunkterna var hur SAP införlivar artificiell intelligens (AI) för att effektivisera kundernas produktionsprocesser, logistik och lageroptimering. Det är ännu för tidigt att exakt säga i vilken utsträckning AI kommer att påverka våra mjukvaruföretag men den främsta fördelen är ökad effektivitet och nya produkter och tjänster. Nackdelen är att konkurrenslandskapet förändras snabbt och att konkurrensfördelar genom programmeringsexpertis är svårare att upprätthålla. Vi minskade vår exponering mot sektorn tidigare i år efter en onormalt stark kursutveckling.

Svenska Atlas Copco, världsledande inom innovativa kompressorer och vakuumsystem, rapporterade fortsatt hög investeringstakt globalt inte minst inom energiomställning och energieffektivitet. De senaste åren har vakuumteknik till maskiner som producerar datorchips vuxit kraftigt i kölvattnet av AI-boomen. Även om tillväxten mattats av något efter en period av enorma investeringar, är de långsiktiga utsikterna mycket goda där Atlas position kan jämföras med de som investerade i tillverkare av hackor och spadar under guldruschen på 1800-talet.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.