Förvaltarkommentar ODIN Global augusti

De globala börserna korrigerade ned i augusti, drivet av bland annat amerikanska Fed-chefen Jerome Powells tal.

De globala börserna korrigerade ned i augusti, drivet av bland annat amerikanska Fed-chefen Jerome Powells tal vid centralbanksmötet i Jackson Hole. Hans huvudbudskap var att Fed kommer att göra vad som är ”nödvändigt” för att övervinna inflationen. Högre räntor, lägre tillväxt och en svagare arbetsmarknad tämjer alla inflationen, men leder också till tuffare tider för företag och hushåll. I augusti rapporterade Heico som det sista av våra innehav för det andra kvartalet. När vi summerar rapportsäsongen så ser vi få tecken på svagare slutmarknader i siffrorna. Efterfrågan är fortsatt stark och bolagen levererar genomgående stark underliggande tillväxt och en god prismakt.

Summering av rapportsäsongen
När vi summerar rapportsäsongen för andra kvartal så ser vi få tecken på svagare slutmarknader i siffrorna. Överlag levererade bolagen en genomgående stark underliggande tillväxt, god priskraft som svar på eventuella stigande kostnader och rapporterar fortsatt om en god efterfrågan. Till följd av underliggande efterfrågetillväxt och ökade lager var kassaflödena i bolagen som väntat svagare än resultatutvecklingen. Även om siffror och prognoser är fortsatt är starka är vi nyktra i våra förväntningar då vi förmodligen går vi in i tuffare tider. Vi lägger därför extra mycket tid på att se till att de bolag vi investerat i håller hög kvalitet.

Fonden är främst exponerad mot B2B, dvs. vi har väldigt få B2C-bolag i fonden som säljer direkt till hushåll, vilket hittills varit positivt ett år som detta. De allra flesta av våra bolag säljer i stället sina produkter och tjänster till andra företag. Vissa av dessa produkter och tjänster är ofta nödvändiga eller affärskritiska. Andra tillför stort kundvärde, men utgör en liten del av kundernas kostnadsbas. Samtliga bolag har dock starka marknadspositioner med till stor del kapitallätta affärsmodeller som kräver lite kapital för att växa. Vår bedömning är därför att bolagen i fonden är väl positionerade för att kunna hantera högre inflation.

Vårt innehav Heicos nya förvärv
I augusti rapporterade amerikanska Heico sina kvartalssiffror vilket blev det sista av våra bolag att rapportera i den här omgången. Heico, som levererar reservdelar till flygindustrin, levererade en försäljningstillväxt på starka 21 procent, varav 13 procent organiskt. Bolaget visade god operativ hävstång och ökade sina marginaler med 120 punkter jämfört med samma period föregående år. I samband med kvartalsrapporten tillkännagav de också två nya förvärv, Charter Engineering, ett mindre företag som tillverkar mikrovågsbrytare och kontroller och ett betydligt större förvärv i Sensor Systems, som är ett av världens ledande tillverkare av antenner för flygplan.

Båda bolagen tillhör de främsta inom sina nischer med produkter som är ledande för den internationella standarden. Sensor Systems är familjeägt och har under många år haft nära kontakt med Heico och dess grundare och huvudägare familjen Mendelson. Enligt den säljande familjen var valet därför enkelt när de bestämde sig för att avsluta sitt ägande. I sina uttalanden betonar de Heicos värderingar och att de var den köpare de var mest övertygade om skulle utveckla och fortsätta företaget på samma sätt som de själva skulle ha gjort.

Exemplet med Heicos förvärv är inte unikt. Vi ser många liknande i våra andra bolag där förvärv och konsolidering är en viktig tillväxtpelare. När en försäljning ska göras är relationer och rykte ofta avgörande. Försäljningspriset blir därför sällan det viktigaste utan de mjuka faktorerna, vilket ökar sannolikheten för en god avkastning på investerat kapital.

Förändringar under månaden
Vi har inte gjort några förändringar i fonden den här månaden. Hittills i år har vi adderat tre nya bolag i form av Intercontinental Exchange, Etsy och Roche. Alla tre har bidragit till att göra fonden än mer diversifierad vad gäller slutmarknader och underliggande tillväxtdrivare.

Månadsrapport med siffror

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.