Förvaltarkommentar ODIN Fastighet mars

Mars var en orolig månad i finansmarknaderna, där rädslan för en "bankkris" bredde ut sig.

Denna rädsla smittade av sig på fastighetssektorn som föll under månaden. Allt började med ett ”bankrun” mot den amerikanska nischbanken Silicon Valley Bank (SVB), på grund av rädsla för förluster bland företag med stora insättningar i banken. Bakgrunden är att banken placerat likviditetsreserven (som ska täcka uttag av insättningar) i långa statspapper med ränterisk. Dessa har fallit i värde under det senaste årets kraftiga ränteuppgång och marknads-värdet var långt lägre än bokförda värden. Det innebar att insättare ville ta ut sina pengar från SVB och centralbanken tvingades ingripa. Bankkrisen fick även sitt offer i Europa i form av Credit Suisse, som räddades genom ett övertagande av sin schweiziska storebror UBS. Händelserna skapade stora omvälvningar på räntemarknaden där kreditspreadar gick isär och spred sig till fastighetssektorn där kombinationen av hög belåning och obligationsfinansiering påverkade negativt.

Vi är inte särskilt oroliga för situationen i nordiska banker, då de har en lägre komplexitet och drivs betydligt mer ”hälsosamt” än de banker som misslyckades i USA. Samtidigt har nordiska banker fått betydligt hårdare krav på kapitalstruktur och reglering efter finanskrisen. Sammantaget innebär det att det blir dyrare att driva bank och vi ser för oss en press uppåt på bankmarginalerna, men också att bankerna måste hitta lönsamma segment för sin bankverksamhet.

Nyemissioner
På senare tid har flera aktieemissioner genomförts inom fastighetssektorn och många av dem för att refinansiera obligationsförfall. Vi var med när Nivika genomförde en riktad nyemission på 750 miljoner kronor för att lösa in en obligation på 600 miljoner kronor med förfall i 2023. Emissionen sätter bolaget i en starkare finansiell ställning och minskar finansieringskostnaderna avsevärt, då bolaget betalar nära 9 procent i ränta på den obligationen. När vi ser på våra innehav i fonden bedömer vi att de inte har något behov av att ta in eget kapital baserat på fundamenta. Däremot utesluter vi inte att det kan komma fler emissioner, till exempel från bolag som vill behålla investment grade kreditbetyg.

Ny vd i SLP och Castellum samt flera transaktioner
I mitten av månaden kom beskedet att SLP byter vd. CFO, Tommy Åstrand, tar över rollen från medgrundare och nuvarande vd, Peter Strand. Peter Strand tar plats i styrelsen och blir chef för transaktion och strategi. Vi har haft nära kontakt med företaget och ser det som positivt att de fokuserar på företagets tillväxt och framtida värdeskapande.

Castellum meddelade att tillförordnad vd Joacim Sjöberg nu anställs som permanent vd. Det gör att företaget slipper en rekryteringsprocess som hade kunna stjäla uppmärksamhet från den dagliga verksamheten under en tid.

Aktiviteten på transaktionsmarknaden är fortfarande låg, men vi såg några transaktioner bland våra innehav. ENTRA sålde en fastighet i Drammen för 335 miljoner norska kronor. Detta var hela 18 procent över bokförda värden. Vidare sålde Corem två fastigheter i Stockholm för 467 miljoner kronor och en tomt för 127 miljoner kronor. SLP köpte en fastighet för 440 miljoner kronor i Nyköping medan SSG fortsatte sin expansion i Danmark och Sverige med köp av fastigheter i Randers och Malmö. Vidare köpte Catena en logistiktomt i Jönköping av Nivika.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.