Förvaltarkommentar ODIN Emerging Markets oktober 2023

I oktober har det generellt varit svaga marknader då svagare ekonomiska utsikter och högre räntor drar ner marknaderna globalt.

Även om lejonparten av kvartalsrapporterna publiceras i november har vissa företag rapporterat siffror under den senaste månaden. Vi tar en liten kommentar från några av dessa, samt ett företag som där vi har sålt hela vårt innehav. Generellt ser vi att utsikterna för nästa år är svagare, men att bolagen överlag klarar sig bra i turbulenta tider.

Vietnamesiska banken ACB

Den vietnamesiska banken ACB rapporterade bra siffror trots att den vietnamesiska ekonomin också präglas av en svag fastighetsmarknad som tynger lånetillväxten i landet. Bolagets lånetillväxt på 11 procent var lägre än normalt, men betydligt bättre än de flesta av konkurrenternas. ACB:s låneportfölj har låg fastighetsexponering, banken har en bred inlåningsbas och redovisade rekordlåga kostnader mot resultat vilket visar på god kostnadskontroll. Sammantaget stöder detta vår tes att ACB är en av Vietnams mest solida banker.

Kinesiska M&G Stationery

Kinesiska M&G Stationery, som tillverkar och distribuerar allt inom pappersvaror och kontorsmaterial, rapporterade siffror för det tredje kvartalet. Företaget har varit under press de senaste åren på grund av nedstängningar som har gjort det svårt för företaget att expandera fysiskt. Men nu börjar bolaget rapportera en ökad normalisering även inom traditionella och premium-pappersvaror. Företaget har nu återfått fart i expansionen av sitt detaljhandelsnätverk, särskilt Jiumu-konceptet, som riktar sig till kvinnliga konsumenter. Tillväxten var något svagare i deras tillväxtkoncept Colipu, en direkt onlinedistributör mot företag – så kallad B2B. Totalen var dock över förväntan med en solid marginalförbättring, vilket gör att vi har stor tilltro till att bolagets tillfälliga motvind nu har vänt.

Brasilianska förvärvsbolaget Sinqia

Vi har avyttrat allt från det brasilianska förvärvsbolaget Sinqia efter att det på årsstämman godkändes att bolaget förvärvas av Evertec. Vi har följt Sinqia under de senaste fyra åren och företaget har visat en formidabel förmåga att köpa och konsolidera små nischade mjukvaruföretag till finansbranschen i Brasilien. Budet från Evertec var ”bara” 24 procent över den senast handlade stängningskursen. Vi tyckte att budet var lite lågt i förhållande till bolagets fundamentala värden och bolagets tillväxthorisont, och då merparten av uppgörelsen var kontant valde vi att sälja allt inför likviden den 3 november. Trots att vi gärna hade varit med ytterligare kan vi se tillbaka på runt 170 procents avkastning sedan vi investerade första gången våren 2020.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.