Förvaltarkommentar ODIN Emerging Markets nov 2023

Pessimismen har vänts till optimism på marknaderna i november.

Särskilt på de västerländska marknaderna, där det amerikanska indexet S&P500 har stigit med över 8 procent bara i november. Det beror främst på indikationer på att inflationstrycket håller på att avta och att en räntetopp kan ha nåtts. Den amerikanska 10-åriga statsräntan låg på nästan 5 procent i slutet av oktober men har sjunkit till 4,3 procent, vilket är en dramatisk förändring på kort tid på räntemarknaden. Detta har naturligtvis också dragit upp aktiemarknaderna. Optimismen har också spridit sig till ett antal tillväxtmarknader. ”Risk-on” i marknaden har dock också lett till en förstärkning av kronan, vilket motverkar den uppgång i investeringar som ses genom norska och svenska ögon.

Sydafrikanska Naspers
Det sydafrikanska investmentbolaget Naspers har ett avvikande räkenskapsår och redovisade siffror för första halvan av november. Företaget fokuserar på teknikföretag inom e-handel, media och radannonser på tillväxtmarknader och visade solida framsteg inom alla segment i rapporten. Tillväxten var 15 procent och bolaget poängterar att de tar marknadsandelar, framför allt inom radannonser och betalningslösningar. Vi gillar också att bolaget har tagit förändringarna på marknaden på allvar och har blivit mycket mer fokuserade på värdeskapande snarare än aggressiv tillväxt. Vi ser nu tydliga bevis på att bolaget har stärkt kontroll över sina investeringar och kassaflöden. Detta låg också till grund för vår investeringstes, samt det faktum att bolaget handlades till en betydande rabatt mot underliggande värden. Vi ser nu att bolaget aktivt försöker minska det sistnämnda, bland annat genom återköp av aktier för 25 miljarder dollar finansierat genom försäljningen av andelar i Tencent. Enbart detta bör ge en tillväxt på 7 procent i underliggande nettovärde per aktie. Företaget fick också sin klimatplan validerad och godkänd av The Science Based Targets initiative, vilket är en stor fjäder i ESG-hatten.

Nytt innehav i indonesiska Metrodata
I november adderade vi även ett nytt bolag till fonden. Metrodata är Indonesiens största distributör av IT-utrustning, förutom att vara en stor aktör inom IT-tjänster och konsulttjänster. Med 30 års erfarenhet av distribution i Indonesien, samarbete med amerikanska Synnex och den bredaste portföljen av både varumärken och distribution har bolaget byggt upp en stark marknadsposition i Indonesien. Företaget har också byggt upp en attraktiv profil som arbetsplats för IT-konsulter. Detta gör det möjligt för dem att attrahera de bästa talangerna för att erbjuda kunderna allt mer sofistikerade lösningar. Deras stora namn som IT-distributör ger också en ingång till att sälja konsulttjänster då företaget redan har en fot i dörren hos de flesta större företag i landet. En ökande andel av omsättningen från konsulttjänster har också varit en stark marginaldrivare de senaste åren och i kombination med hög omsättning på distributionssidan har bolaget visat en särskilt stark förmåga att generera avkastning på investerat kapital. Kombinationen av hög kapitallönsamhet, lång tillväxthorisont och lågt pris trumfar kortsiktiga möjliga fluktuationer i distributionsdelen. Vi tror därför starkt på att Metrodata kan bli en långsiktig värdedrivare för fonden.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.