Förvaltarkommentar ODIN Emerging Markets maj

En av de största överraskningarna under månaden var förmodligen det amerikanska grafikkortföretaget NVIDIAs kvartalssiffror och kommentarer om förväntad efterfrågan.

Företaget tros ha ledande teknik inom design av datorchips som används för artificiell intelligens, vanligen kallad AI. Den stora överraskningen var hur stor efterfrågan från datacenter och AI var, vilket lyfte både resultat och förväntningar på framtida order. Detta ger stora positiva följdeffekter för flera av bolagen i ODIN Emerging Markets.

För det första går det inte att undkomma fondens största innehav, TSMC. Företaget producerar lejonparten av alla datachips som NVIDIA designar eftersom NVIDIA inte tillverkar sina egna chip. Utvecklingen av AI går snabbt och kommer att kräva stora investeringar i datacenter och nya datachips speciellt utformade för detta ändamål. TSMC befinner sig mitt i denna utveckling, vilket naturligtvis har lett till en bra kursutveckling de senaste veckorna.

Andra bolag i portföljen som lyfts av detta är två av våra senaste positioner; Chroma och Aspeed. Chroma tillverkar också testutrustning för dessa datachips, medan Aspeed designar systemdatachips för användning i datorservrar, något det  behövs mer av i datorservrar dedikerade till AI.

Detta är ett bra exempel på hur viktiga fler företag från tillväxtmarknader är för vidare teknikutveckling. På tillväxtmarknader får du god exponering mot en växande medelklass, ökad produktivitet och köpkraft, men du får också ta del av den globala teknikutvecklingen. Det händer mycket inom teknikutveckling där fler länder och företag från tillväxtmarknader är oumbärliga för vidare utveckling. Av den anledningen menar vi att det är klokt att inkludera tillväxtmarknader i en investeringsportfölj. 

ODIN Emerging Markets skiljer sig markant från både övriga EM-fonder och index genom följande faktorer:

  1. Fonden har en aktiv allokering på cirka 90 procent och därmed måste hänsyn tas till större avvikelser från index. (hög tracking error)
  2. ODIN EM har en lägre risk än de flesta andra EM-fonder och klassificeras enligt riskskala 5, jämfört med de flesta konkurrenter som är i klass 6 (aktiefonder är generellt mellan 5 och 7). Detta beror på att fonden har en lägre uppmätt volatilitet (standardavvikelse).
  3. Fonden är mer diversifierad i geografi och valuta, också mer än indexet som är väldigt Kina-fokuserat.
  4. Bättre diversifierad efter bolagsstorlek där över hälften av portföljen är investerad i små och medelstora företag.
  5. Strikta ESG-kriterier (artikel 8-fonder) och med ett betydligt lägre koldioxidavtryck än marknaden.
  6. Sist men inte minst, ODIN-modellen. ODIN EM investerar i företag som är väl positionerade för långsiktigt välstånd i tillväxtekonomier. Vi vill sätta ihop en aktiefond med stabila affärsmodeller med fortsatt hög avkastning på kapital och god tillväxt som är väl positionerad för att möta välståndet på tillväxtmarknaderna. Samtidigt är vi mycket måna om bolagsstyrning där ledningen hanterar bolagens marknadspositioner på ett vettigt sätt, samt har en god historik där alla aktieägare behandlas likvärdigt.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.