Förvaltarkommentar ODIN Emerging Markets januari

Årets första månad har varit något blandad med fortsatt stor osäkerhet för den kinesiska ekonomin.

Fortsatt svag relativ ekonomisk tillväxt och en fastighetssektor under stor press. Geopolitisk risk kvarstår och Kina prissätts nu under två standardavvikelser från det historiska genomsnittet, vilket innebär att optimismen är låg även bland investerare. Andra marknader som Indien, Vietnam och Mexiko upplever en starkare utveckling, hjälpt av företagens ökande intresse för att diversifiera värdekedjor ut ur Kina.

Taiwans stora jätte, TSMC, rapporterade också siffror i januari, som mottogs väl av marknaden och har bidragit till ett uppsving i halvledarrelaterade företag, kring vilka en stor del av Taiwan kretsar. TSMC rapporterade hyfsade siffror för fjärde kvartalet, men det är företagets utsikter som är viktiga eftersom företagets investeringsplaner återspeglar hela dess värdekedja för halvledare. Bolaget ser att utvecklingen inom artificiell intelligens kommer att kräva stora investeringar i nya datorchip och framför allt grafikprocessorer (GPU:er), vilket i sin tur innebär stora investeringar i denna sektor. Många branscher kommer sannolikt att uppnå goda effektivitetsförbättringar från AI i varierande grad, vilket är en viktig drivkraft för investeringsviljan. ODIN Emering Markets kommer att dra nytta av denna AI-utveckling även genom underleverantörer som TSMC, Samsung, Aspeed, Chroma, Vitrox,

ODIN EM skiljer sig markant från både övriga Emerging Markets-fonder och index.

  1. Fonden har en aktiv allokering på cirka 90 procent och därmed måste större avvikelser från index beaktas. (hög tracking error)
  2. ODIN EM har dock en lägre risk än de flesta andra EM-fonder och är klassificerad enligt riskskala 5, jämfört med de flesta konkurrenter som ligger i klass 6 (aktiefonder ligger generellt mellan 5 och 7). Detta beror på att fonden har lägre uppmätt volatilitet (standardavvikelse).
  3. Fonden är mer diversifierad i geografi och valuta, också mer än indexet som är mycket Kina-fokuserat.
  4. Bättre diversifierat efter bolagsstorlek där över hälften av portföljen är investerad i små och medelstora bolag.
  5. Strikta ESG-kriterier (artikel 8-fonder) och med ett betydligt lägre koldioxidavtryck än marknaden.
  6. Sist men inte minst, ODIN-modellen. ODIN EM investerar i företag som är väl positionerade för det långsiktiga välståndet i tillväxtekonomier. Vi försöker sätta ihop en aktiefond med stabila affärsmodeller med fortsatt hög avkastning på kapital och solid tillväxt som kommer att vara väl positionerad för att möta tillväxtmarknadernas framgångar. Samtidigt är vi mycket måna om bolagsstyrning där ledningen hanterar bolagens marknadspositioner på ett förnuftigt sätt, samt en god historik där delägarna behandlas som jämlikar.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.

hbspt.forms.create({ region: "eu1", portalId: "25187969", formId: "5aa8951d-a763-4fbf-a8c6-025932fd34a0" });