Förvaltarkommentar ODIN Emerging Markets februari 2024

Under den senaste månaden har det varit mer fokus på NVIDIA än något annat bolag på grund av deras enorma tillväxt från AI-trenden.

Deras dominans inom AI-servrar har varit fenomenal. Det förväntas att NVIDIA kommer att dominera den marknaden under de kommande åren, men andra konkurrenter som Intel och AMD kan snabbt ta marknadsandelar på medellång sikt. Oavsett utfall tror vi att det är fördelaktigt att vara i ”hacka-och spade”-branschen i en guldrush. ODIN Emerging Markets är väl positionerad hos ett antal underleverantörer som kommer att dra nytta av den övergripande tillväxten inom AI såsom TSMC, Samsung, Aspeed, Chroma och Vitrox. TSMC är världens största tillverkare av komponenter, Chroma och Vitrox tillverkar testutrustning, Samsung tillverkar minneskomponenter (HBM) och Aspeed konstruerar BMC-processorer som fungerar som digitala vaktmästare för datorservrar.

Rapportsäsongen är i full gång och flera bolag har rapporterat siffror för 2023 under månaden.

Vårt innehav Avia Avian, en indonesisk färgtillverkare
Ett bolag vi kan lyfta fram är den indonesiska färgtillverkaren Avia Avian. Bolaget redovisade en tillfredsställande tillväxt i en svag marknad. Omsättningstillväxten på cirka 5 procent är lägre än normalt, men bolaget upplevde rejäla kostnads-besparingar och minskade råvarukostnader så att vinsten steg med cirka 17 procent jämfört med 2022. Avian har också utökat sitt distributionsnät och därmed stärkt sin ledande position inom distribution, vilket enligt vår mening är avgörande för bolagets marknadsposition.

Ökade positionen i Valmet
I februari ökade vi också vår position i Valmet. Den finska leverantören av kapitalvaror till pappers- och processindustrin har en stor andel av försäljningen i tillväxtekonomier som Brasilien, Indien och Kina, vilket gör det till en indirekt investering för fonden. Valmet verkar på en närmast duopolmarknad med stabila marknadsandelar som ger hög lönsamhet trots branschens cykliska karaktär. Bolaget har en stark förvärvsstrategi som är en extra tillväxtmotor, samtidigt som en ökad andel service och andra återkommande intäkter kommer att öka marginalerna framöver. Baserat på företagets nuvarande prissättning (P/E på 11x / direktavkastning på 5,5 procent / Fritt kassaflöde på 9 procent) tror vi att marknaden bara fokuserar på företagets cykliska karaktär, utan tillväxtförväntningar och inte förstår den strukturella styrkan i marknadspositionen.

Vi försöker sätta samman en aktiefond med ett urval av stabila affärsmodeller med bestående hög avkastning på kapital som är väl positionerade för att dra nytta av det ökade i välståndet i tillväxtmarknaderna. Valmet är ett nytt tillskott till fonden som vi anser uppfyller våra investeringskriterier.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.