Förvaltarkommentar ODIN Emerging Markets april

I april var vi återigen på resande fot för att göra bolagsbesök.

Den här gången reste vi till USA för att träffa latinamerikanska företag i New York. Vi träffade främst brasilianska och mexikanska företag inom finans, konsumtion och hälsa.

De huvudsakliga insikterna från bolagsmötena är att den mexikanska ekonomin går mycket starkt, drivet av en stark valuta, ökad konsumtion och en investeringsvilja. Det sistnämnda är särskilt starkt på grund av landets koppling till USA, som vill dra sina värdekedjor närmare sitt hemland. De mexikanska banker vi träffade visade alla lönsamhet över det normala och stark tillväxt. Den nuvarande lönsamhetsnivån inom denna sektor förväntas dock inte fortsätta. Vi träffade också ett internationellt cementföretag som rapporterade att USA och Mexiko förmodligen är de starkaste marknaderna just nu i denna bransch, med tanke på den starka investeringsviljan i regionen och den lilla utvecklade nya kapaciteten.

Observationerna vi gjorde gav oss ett par nya investeringsidéer, men stödde också fondens befintliga investeringar i Moctezuma och ICT. Moctezuma är ett av de mest lönsamma cementföretagen i regionen, medan ICT får en betydande del av sina intäkter genom sin mexikanska containerterminal i Manzanillo, liksom flera andra terminaler i Brasilien och andra centralamerikanska länder.

Rapportsäsongen
Det finns också flera företag som rapporterar siffror i april. Bland dem finns den sydafrikanska banken Capitec som har levererat solida siffror för första halvåret. (Företaget har avvikande räkenskapsår och rapporterar endast halvårsvis). Att driva traditionell bankverksamhet i Sydafrika har varit utmanande, men Capitec visar återigen varför de är ett kvalitetsföretag. Trots ökade kreditförluster, vilket inte var helt oväntat i dagens utmanande marknad, kompenseras detta av en god tillväxt i räntenettot och en särskilt god utveckling av övriga intäkter. Capitec har visat en god förmåga att dra nytta av en stark kundbas, där nya försäkringsprodukter har bidragit till tillväxten, samt ökat fokus på digitala och nya och innovativa banktjänster.

Det kinesiska kontorsmaterialföretaget M&G Stationery rapporterade också bättre resultat. Bolaget har mött vissa utmaningar på en svag kinesisk marknad och lägre marginaler på grund av svag utveckling inom det mest lönsamma segmentet – försäljning av kontorsmaterial till studenter. M&G Stationery rapporterar nu en förbättrad försäljning inom detta segment, ökad exponering mot onlineförsäljning och stark tillväxt i företagets egna butikskonceptet Jiumu. Detta bidrar till att stödja de marginaler som har varit utmaningen för M&G under de senaste åren. Bolagets tillväxtutsikter är fortsatt goda där bolaget kommer att växa både genom direktförsäljning till verksamheter och tillväxt inom butikskonceptet, med hjälp av en stark produktportfölj.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.