Fondernas Årsrapport för 2022

2022 var långt ifrån ett normalt år.

2022 blev ett speciellt år. I början av året hoppades många av oss att 2022 skulle bli ett mer normalt år, efter två år där en världsomspännande pandemi vände upp och ner på våra liv. 2022 blev inget normalt år. Året kommer att gå till historien som året då kriget återvände till Europa. Putins meningslösa krig mot Ukraina har orsakat stort lidande för miljontals människor i vår omedelbara närhet. Kriget har också bidragit till energikrisen, med skyhöga energipriser som följd.

Året var också turbulent på finansmarknaderna, där både aktie- och räntemarknaden föll. Till följd av detta har våra kunder sett värdet på sina investeringar sjunka. Vi har många gånger betonat att det är just under tider som dessa som det är viktigt att hålla sig till sin ursprungliga investeringsplan, vare sig det är sparavtal eller enskilda investeringar. Det är i tider som dessa som det är viktigt att komma ihåg att tiden är investerarens bästa vän. Att marknaden är volatil förändrar inte det faktum att aktiemarknaden på sikt ger bättre avkastning än att ha pengarna på banken. De professionella investerarna, som vår egen oljefond, använder svaga marknader till att köpa in sig på aktiemarknaden. Om vi håller fast vid faktumet att börsen ger bättre avkastning över tid bör man trots allt inte sluta investera när marknaden är billigare. Det gläder oss att de allra flesta av våra kunder har förstått detta och höll sig till planen även under ett år som 2022.

Läs gärna kommentarerna från från vår koncern-vd, investeringsdirektör och hållbarhetsansvarig, samt årskommentarer från förvaltarna och fondernas avkastning.

Lär årsrapporten här

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.