Fem stjärnor från Morningstar!

Toppbetyg för ODIN Emerging Markets

ODIN Emerging Markets har levererat god avkastning hittills i år och över tid. Detta har uppmärksammats av det oberoende ratinginstitutet Morningstar, som ger fonden fem stjärnor av fem möjliga.

ODIN Emerging Markets lanserades den 15 november 1999 och ODIN övertog förvaltningen av fonden den 1 december 2010. Oddbjørn Dybvad och Vegard Søraunet delar ansvaret för förvaltningen av fonden.

”Vi ser att ODINs förvaltningsfilosofi som bygger på investeringar i företag med stark värdeskapning, fungerar bra på tillväxtmarknader. Under den senaste tiden har aktier i tillväxtmarknader fallit som ett resultat av en hel del turbulens på politisk och ekonomisk nivå. Men samtidigt som marknaden som helhet sjunkit i värde skapar detta scenario en stor möjlighet för en aktiv investerare som ODIN, att investera i etablerade bolag med goda framtidsutsikter till låga värderingar.ODIN Emerging Markets har ett flexibelt mandat som ger oss möjlighet att utnyttja möjligheter som uppstår på dessa marknader.” säger förvaltare Oddbjørn Dybvad.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.