Börserna klättrar vidare uppåt

Hugin & Munin Weekly

Aktiemarknaderna fortsatte upp under veckan, stärkta av utsikter om en fortsatt expansiv penningpolitik och låga räntor. Amerikanska NASDAQ är upp 34 % hittills i år och Tyskland och Japan är upp över 40% det senaste året (i NOK).

De ekonomiska indikatorerna är ändå lite blandade men internationellt sett är trenden upp även om den inte är alltför brant stigande.

För att läsa mer om de makroekonomiska svängningarna och bolagsspecifika raporter från ODINs portföljbolag – Läs hela Hugin & Munin Weekly här!

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.