Börsen gör comeback

ODINS veckokommentar

Aktiemarknaderna hämtade sig riktigt bra under förra veckan och den främsta orsaken var troligtvis de klara besked som kom från den amerikanska centralbanken. USAs nya centralbankschef Janet Yellen meddelade att inga plötsliga förändringar kommer ske med penningpolitiken.

För att läsa mer om de makroekonomiska svängningarna och bolagsspecifika raporter från ODINs portföljbolag – Läs hela ODINs veckokommentar här!

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.