Beslutad fusion mellan ODIN Global och ODIN Europa

Måndagen den 12 februari hölls ett andelsägarmöte i samband med den planerade fusionen mellan ODIN Global och ODIN Europa.

I samband med att ODIN Förvaltning AS har fått godkännande från Finansinspektionen och bolagets styrelse att genomföra fusionen mellan ODIN Global och ODIN Europa, hölls ett andelsägarmöte för andelsägarna i de två fonderna måndagen den 12 februari. Mötet hölls i ODIN Förvaltnings lokaler i Haakon VIIs gate 10, Oslo. Fusionen beslutas om det uppnås en majoritet på minst 75 procent av de avgivna rösterna i de enskilda fonderna.

Resultat från röstningarna:

Fusion mellan ODIN Global och ODIN Europa.
Andelsägarmötet beslutade den 12 februari 2024 om fusion mellan ODIN Global och ODIN Europa. Avgivna röster från andelsägarna i båda fonderna visade nödvändig majoritet för fusionen.

Rösterna fördelade sig som följer:

ODIN Global
Andel röster FÖR fusion: 100 procent
Andel röster MOT fusion: 0 procent

ODIN Europa
Andel röster FÖR fusion: 99,99 procent
Andel röster MOT fusion: 0,01 procent

Fusionsdatumet är satt till den 18 mars 2024.

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.