Återbetalning av källskatt

ODIN har idag fått återbetald källskatt från svenska skattemyndigheten

ODIN informerade i augusti förra året om att vi, i likhet med andra fondbolag, har arbetat för att få en återbetalning av källskatt som felaktigt har debiterats våra fonder under flera år. Källskatt är en skatt som myndigheter drar från företagens utdelning till sina ägare. Källskatt är en skatt som varit emot principerna om fri rörlighet av kapital enligt EES-avtalet.

ODIN har lämnat in ansökan om återbetalning av källskatt i fler länder, däribland Sverige, Finland, Tyskland och Frankrike. Den meravkastning som återbetalad källskatt kommer att utgöra tillfaller andelsägare som är investerade i den aktuella fonden vid den tidpunkt som beloppet krediteras fonden.

Vi är glada över att kunna meddela att vi nu har fått återbetalning av källskatt från svenska skattemyndigheten för 2004-2008. Information om vilka fonder som berörs samt vilka belopp detta gäller finner ni nedan:

Fond – Återbetald källskatt i NOK

ODIN Norden – 39 650 580,-
ODIN Norden II – 1 660 418,-
ODIN Eiendom – 4 297 275,-
ODIN Maritim – 1 296 895,-
ODIN Sverige – 46 453 509,-
ODIN Sverige II – 29 780 256,-
ODIN Europa – 1 146 371,-
ODIN Europa SMB – 1 684 256,-

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.

hbspt.forms.create({ region: "eu1", portalId: "25187969", formId: "5aa8951d-a763-4fbf-a8c6-025932fd34a0" });