Återbetalning av källskatt

Flera av ODINs fonder har nu fått återbetald källskatt

ODIN informerade i augusti förra året om att vi, i likhet med andra fondbolag, har arbetat för att få en återbetalning av källskatt som felaktigt har debiterats våra fonder under flera år. Källskatt är en skatt som myndigheter drar från företagens utdelning till sina ägare. Källskatt är en skatt som varit emot principerna om fri rörlighet av kapital enligt EES-avtalet.

ODIN har lämnat in ansökan om återbetalning av källskatt i fler länder, däribland Sverige, Finland, Tyskland och Frankrike. Den meravkastning som återbetalad källskatt kommer att utgöra tillfaller andelsägare som är investerade i den aktuella fonden vid den tidpunkt som beloppet krediteras fonden.

Flera fonder har fått återbetald källskatt för åren 2003-2006 från finska skattemyndigheten, skattekontoret Savo-Karjala Regional Tax Office. Information om vilka fonder som berörs samt vilka belopp detta gäller finner ni nedan:

Fond – Återbetald källskatt i EUR:
ODIN Europa SMB – 14.137,20,-
ODIN Finland – 166.865,26,-
ODIN Norden – 414.024,98,-
ODIN Norden II – 8.512,31,-

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.