Angående fondfusioner

Svar på frågor gällande fusion av ODINs fonder och det besked som skickats ut i förbindelse med detta.

När en fond som du äger andelar i fusioneras in i en annan fond kommer du få andelar i den nya fonden. Värdet av andelarna är motsvarande värdet av de andelar du ägde i din original fond men antalet andelar kan ändra sig beroende på fusionsförhållandet mellan de två fonderna på fusionsdagen.

Det blev nyligen accepterat på andelsägar möte att ODIN Global SMB fusioneras in i ODIN Global och att ODIN Robur Östeuropa fusioneras in i ODIN Emerging Markets. Fusionen kommer att genomföras på kursdatum 8 februari 2013

Fusionsförhållandet beräknas enligt följande:
Nettoandelsvärdet (NAV) i den gamla fonden per 8/2 2013 DIVIDERAT på nettoandelsvärdet (NAV) i den nya fonden per 8/2 2013.

Antal andelar i den nya fonden är sedan fusionsförhållandet MULTIPLICERAT med antal andelar i den gamla fonden.

Om sparavtal i berörda fonder
Sparavtal i den gamla fonden blir överfört till den nya fonden. Om du vid fusionsdatumet har sparavtal i både ODIN Global SMB och ODIN Global kommer beloppet på avtalet i ODIN Global SMB bli adderat till beloppet på avtalet i ODIN Global. Sparavtalet i ODIN Global SMB kommer därefter att upphöra att verka. Om du vid fusionsdatumet har sparavtal i både ODIN Robur Östeuropa och ODIN Emerging Markets kommer beloppet på avtalet i ODIN Robur Östeuropa bli adderat till beloppet på avtalet i ODIN Emerging Markets. Sparavtalet i ODIN Robur Östeuropa kommer därefter att upphöra att verka

Prenumerera på ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om hur dina fonder går och hur vi på ODIN arbetar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt för dig som andelsägare.